NRA zawarła umowę z PZU ws ubezpieczeń ochrony prawnej

23.07.2015

Po wielomiesięcznych negocjacjach, 22 lipca została zawarta umowa pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a PZU Pomoc S.A. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej. Strony umowy zajmą się nie tylko popularyzacją ubezpieczenia ochrony prawnej, ale także rzeczywistą realizacją tych ubezpieczeń dla klientów PZU.

Udział kancelarii adwokackich w projekcie jest dobrowolny. Adwokaci, którzy zgłoszą swój akces, będą świadczyli pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i wykroczeń.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy o współpracy powinny zwracać się do przedstawiciela PZU S.A. - Karoliny Sącińskiej drogą mailową na adres ksacinska@pzu.pl.

Kancelaria będzie mogła wskazać preferowaną przez siebie specjalizację. Wynagrodzenie będzie przysługiwać zarówno za udzielnie porady prawnej, jak i za prowadzenie sprawy.

Ubezpieczony będzie miał prawo swobodnego wyboru adwokata, który będzie go reprezentował i którego wynagrodzenie opłaci PZU. Na życzenie ubezpieczonego PZU będzie wskazywało adwokata, który będzie reprezentować interesy ubezpieczonego. W takim przypadku PZU dokonując wyboru kierować się będzie trzema kryteriami: preferencjami klienta, położeniem geograficznym kancelarii oraz preferowanym przez kancelarie zakresem prawnym świadczonych usług.

adw. Roman Kusz

przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email