Trwają prace nad projektem rozporządzenia MS ws zasad doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym

04.10.2016

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. 

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, które - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - traci moc po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli z dniem 15 stycznia 2017 r.

Tę informację zawiera pismo z ministerstwa, będące odpowiedzią na pytanie w tej kwestii adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA. Ministerstwo zapewnia, że projektowane rozwiązania uwzględniają treść art. 133 paragrafu 2a kpk dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, które to uregulowanie umożliwia odbiór, pozostawionych w placówce pocztowej, pism organów procesowych adresowych do profesjonalnych uczestników postępowania karnego (czyli obrońców i pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi) przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

W najbliższym czasie projekt rozporządzenia ma być udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

(zobacz pismo sekretarza NRA)

(zobacz odpowiedź ministerstwa)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email