Trwają obrady XI Krajowego Zjazdu Adwokatury

22.11.2013

W katowickim Spodku 357 delegatów z 24 izb adwokackich bierze udział w XI Krajowym Zjeździe Adwokatury. Adwokaci dyskutują na tematy obecnie nurtujące środowisko adwokackie, nakreślają główne kierunki działań na najbliższe lata. Za chwilę rozpoczną się wybory prezesów: Naczelnej Rady Adwokackiej i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz przewodniczacego Wyższej Komisji Rewizyjnej. 

Punktualnie o godzinie 10.00 wprowadzono sztandary Adwokatury Polskiej oraz ośmiu izb adwokackich. Następnie orkiestra górnicza odegrała Hymn Państwowy i Hymn Unii Europejskiej.

W oficjalnej części otwierającej Zjazd wręczono odznaczenia państwowe i samorządowe. Złoty Krzyż Zasługi z rąk Krzysztofa Łaszkiewicza, sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP, odebrał adw. Wiktor Kołakowski, wieloletni dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Już po raz trzeci Zjazd przyznał Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym. Otrzymali ją: adw. Marian Anczyk (pośmiertnie), adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Jan Ciećwierz, adw. Andrzej Dzięcioł, adw. Andrzej Siemiński oraz adw. Krystyna Skolecka-Kona. Z kolei adw. Jolanta Zajdel–Sarnowicz odebrała odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. W imieniu odznaczonych głos zabrała adw. Krystyna Skolecka-Kona, która powiedziała: Adwokatura jest niemłoda, ale była, jest i będzie silna, niezależna, samorządna. Ten etos, charyzmę i patriotyzm musimy umieć przekazać młodemu pokoleniu.  

Gośćmi wydarzenia są liczni przedstawiciele sądownictwa, parlamentu RP, zagranicznych adwokatur, samorządów zawodów zaufania publicznego i władz samorządowych, w tym m.in.: Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Wojciech Hermeliński i Stanisław Rymar – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Lech Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego, min. Wojciech Hajduk z ministerstwa sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK oraz Piotr Uszok, prezydent Katowic.

- Adwokatura Polska potęgą jest i basta. - tym zdaniem prezes TK Andrzej Rzepliński rozpoczął swoje wystąpienie. Zaznaczył, że w zawodzie adwokata ważne jest poczucie optymizmu, które daje nadzieję na wygraną sprawę. Natomiast Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, podziękował Naczelnej Radzie Adwokackiej za zauważenie i podjęcie się nagłośnienia problemu dotyczącego retencji danych. Przypomniał, że dzięki pracom komisji NRA i apelacji do władz państwowych o ustawowe zamiany sytemu w tym zakresie, udało się skrócić czas przechowywania danych z 24 do 12 miesięcy. Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego zgodnie nawoływali do transparentnej współpracy pomiędzy środowiskami zawodowymi oraz do obrony samorządności, która w ostatnich trzech latach przeżywała okresy zagrożenia. Głos zabrali również goście z zagranicy, którzy dziękowali NRA za działalność międzynarodową, jednocześnie podkreślając wysoką pozycję polskiej palestry na forum zagranicznym.

W czwartek, 21 listopada, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiona została przez abp. Wiktora Skworca msza św. w intencji polskiej adwokatury. W homilii metropolita katowicki podkreślał, że w budowaniu demokratycznego państwa istotą zawodu adwokata jest otwarcie na głos sumienia i jednocześnie zamknięcie na polityczne lub korporacyjne wpływy i naciski. - Nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. - tymi słowami pouczał wiernych Jan Paweł II. Słowa te w homilii dla adwokatów przypomniał abp. Wiktor Skworc.

Po mszy św. delegacja adwokatury oddała hołd pomordowanym górnikom Kopalni Wujek i złożyła wieniec pod pomnikiem poświęconym ich pamięci. Również dzisiaj, przed rozpoczęciem obrad, adwokaci w ten sam sposób oddali hołd Powstańcom Śląskim.

Przed chwilą delegaci zjazdu udzielili absolutorium NRA. Zgłoszono również kandydatów na prezesa NRA, WSD i przewodniczącego WKR. Na stanowisko prezesa NRA kandydują: adw. Krzysztof Boszko, adw. Robert Rynkun-Werner, na prezesa WSD: adw. Radosław Baszuk i adw. Jacek Ziobrowski, zaś na przewodniczacego WKR - adw. Sławomir Ciemny i adw. Marek Kopczyński. Trwają przemowienia kandydatów.

Tagi: NRA, samorząd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email