Trwa proces legislacyjny przy zmianie ustawy Prawo o adwokaturze

15.10.2014

W dniu 15 października w Senacie RP odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, którego porządek przewidywał m. in. rozpatrzenia ustawy o zmianie Ustawy Prawo o adwokaturze (druk senacki 722). Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Komisji Jan Rulewski, który zreferował Projekt wskazując, iż w dniu 26 września br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze.

Na posiedzeniu Komisji rząd reprezentowali wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń oraz wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Minister Kozdroń poparł uchwalone zmiany, przypominając, że projekt był inicjatywą senacką. Zarazem wskazał, że Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie odnosi się do trzech spośród czterech zaproponowanych poprawek (druk 722 A), które jednak nie wnoszą żadnych zmian merytorycznych do ustawy.

Biuro legislacyjne wytłumaczyło poprawki, które zaproponowało, zgadzając się ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż na etapie prac sejmowych umknęło wejście w życie nowelizacji ustaw objętych dyskutowaną materią, co czyni poprawki zasadnymi.

Adw. Bartosz Grohman potwierdził w imieniu NRA, że środowisko adwokackie zgadza się z projektem, zarazem podziękował za sprawną legislację. W imieniu NRA oświadczył, że wspiera stanowisko Ministerstwa i popiera zgłoszone poprawki wskazując jednocześnie, że mają one charakter stricte legislacyjny, bez kwestionowania substancji merytorycznej ustawy.

Radca prawny Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych mówił, że uchwalona przez Sejm RP ustawa przejęła najlepsze rozwiązania z Prawa o adwokaturze do ustawy o radcach prawnych, a z kolei od Prawa o adwokaturze najlepsze rozwiązania z ustawy o radcach prawnych. KRRP popiera poprawki zgłoszone przez ministra Kozdronia.

Senator Aleksander Świeykowski podzielił się refleksją, że to rzadkie, aby wszystkie strony były tak zgodne i by tak sprawnie procedowano projekt ustawy.

Senator Jan Rulewski, biorąc pod uwagę szczegółowość proponowanych zmian, przestrzegał przed nadmiernym rozbudowywaniem aktów prawnych i wyraził troskę, że ewentualne zmiany mogą wymagać doprecyzowań. Z kolei wyraził zdanie, że środowiska prawnicze nie będą miały trudności z realizacją poszczególnych zapisów ustawy.

Komisja głosowała przyjęcie poprawek. Za ich przyjęciem oddano (jednomyślnie) 4 głosy.

Komisja zdecydowała, że senatorem referentem projektu będzie senator Bohdan Paszkowski i obrady Komisji w tym punkcie zakończono.

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email