Trwa kolokwium w Toruniu o prawach człowieka

04.12.2014

„Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego” to temat dwudniowego kolokwium, które rozpoczęło się dziś w Toruniu. Zorganizowały je Katedra Praw Człowieka WPiA UMK, Katedry Ochrony Praw Człowieka WPiA UKSW oraz Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Uczestników powitali prof. dr hab. Bożena Gronowska, kierownik Katedry Praw Człowieka WPiA UMK oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adw. Pietrzak przypomniał, że Adwokatura powołana jest właśnie do ochrony praw i wolności jednostki. - Adwokaci  każdego dnia stają na pierwszej linii frontu w walce o ochronę praw i wolności konkretnych osób oraz w walce o podwyższane standardów - powiedział.

- Adwokat, podobnie jak sędzia, prokurator i inni profesjonalni uczestnicy wymiaru sprawiedliwości musi w dzisiejszej dobie posiadać gruntowną wiedzę o systemie ochrony praw człowieka i potrafić z niej korzystać w praktyce - mówił przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. - Zadaniem adwokata, prokuratora, radcy prawnego  i sędziego jest myśleć o prowadzonej sprawie w perspektywie nie tylko krajowej, ale ponad krajowej, z uwzględnieniem możliwości orzekania w sprawie przez ETPCz lub przez TSUE.

Dodał, że coraz częściej w międzynarodowych trybunałach, w tym trybunałach karnych, spotkać można Polaków, cieszących się szacunkiem swoich współpracowników i międzynarodowym uznaniem. Zdaniem adw. Pietrzaka, takie wydarzenia jak kolokwium warszawsko-toruńskie, są bardzo ważne ze względu na słabą obecność międzynarodowego prawa humanitarnego w procesie szkolenia aplikantów.

Dlatego tak ogromne znaczenie mają takie wydarzenia, jak organizowane przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i UKSW coroczne warszawsko-toruńskie kolokwium i publikacja z nim związana. - Dlatego też szczęśliwy jestem, że Naczelna Rada Adwokacka może przyczynić się do organizacji kolokwium w tym roku, licząc na to, że współpraca ta wpisze się w tradycję kolokwium - dodał adw. Pietrzak.

Dziś odbędą się cztery sesje: „Odpowiedzialność państwa z tytułu naruszeń praw człowieka”, „Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych z tytułu praw człowieka”, „Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i państw członkowskich w kontekście operacji pokojowych” i „Kryzys ukraiński – wnioski z perspektywy odpowiedzialności  państw zaangażowanych w konflikt. Problematyka odpowiedzialności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej."

W piątek, 5 grudnia, zaplanowanych jest pięć sesji, w tym po dwie przeprowadzane będą równolegle. O godz. 9.00 rozpoczną się dwie pierwsze – „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności państwa w europejskim systemie ochrony praw człowieka i „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności na podstawie międzynarodowego prawa karnego i humanitarnego”.

Następnie odbędą się kolejne równoległe panele: „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności UE i jej państw członkowskich w związku z naruszeniem praw człowieka” oraz „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności państwa w systemie ochrony praw człowieka ONZ”.

Dwudniowe kolokwium zakończy sesja „Sprawa więzień CIA przed ETPC – wnioski z perspektywy odpowiedzialności RP i innych podmiotów”. Swoje wystąpienia przygotowali adwokaci: Michał Indan-Pykno, Natalia Zawadzka, Bartosz rodak i dr Jacek Skrzydło.

W poniedziałek, 8 grudnia, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się kolokwium warszawsko-toruńskie pod hasłem "Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne."

(zobacz program kolokwium w Toruniu)

(zobacz program kolokwium na UKSW)

Tagi: człowieka, NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email