TK prostuje omyłkę pisarską

30.06.2014

Trybunał Konstytucyjny sprostował oczywistą omyłkę pisarską w sentencji  postanowienia z dnia 9 maja 2014 r. dotyczącego wniosku NRA w sprawie tzw. taksy adwokackiej. Zwrot odmówić nadania dalszego biegu skargi konstytucyjnej, zastąpił zwrotem odmówić nadania dalszego biegu wnioskowi

NRA złożyła 3 lipca 2013 r. w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją oraz z przepisami ustawy Poa niektórych przepisów rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 9 maja 2014 r. Trybunał przekazał pismo do NRA w którym częściowo odmówił nadania dalszego biegu skardze w sprawie tzw. taksy adwokackiej.

Naczelna Rada Adwokacka złożyła zażalenie w tej sprawie. W odpowiedzi TK przesłał sprostowanie.

Sprostowanie TK

Zobacz także:

TK odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi NRA ws. taksy adwokackiej

NRA złożyła zażalenie na decyzje TK

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email