TK nie zbada zgodności z Konstytucją zmian przepisów o radcach prawnych

08.01.2016

Trybunał Konstytucyjny nie zbada czy przepisy ustawy o radcach prawnych, nadające im prawo do występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, są zgodne z Konstytucją. Wniosek taki złożyła Naczelna Rada Adwokacka w kwietniu 2015 r. Postanowieniem z 24 września ub.r. TK odmówił nadania wnioskowi dalszego biegu, na co NRA złożyła zażalenie. 23 grudnia ub.r. Trybunał Konstytucyjny postanowił nie uwzględniać zażalenia.

W uzasadnieniu Trybunał podkreśla, że rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, stanowi wyłączną kompetencję ustawodawcy. Zgodnie w przyjętym orzecznictwem Trybunału ustawodawca, tworząc poszczególne samorządy zawodowe, jest także uprawniony do określania zakresu pieczy nad wykonywaniem poszczególnych zawodów, w tym również do przyznania nowych uprawnień określonej grupie zawodowej. 

(zobacz wniosek NRA z 24 kwietnia 2015 r.)

(zobacz postanowienie TK z 23 grudnia 2015 r.)

Tagi: TK, trybunał, NRA, radcy prawni, obrońcy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email