Szkolenie „Udział dziecka w procedurze karnej”

27.06.2017

W dniu 24 maja 2017 r. adw. Artur Pietryka, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z Panią Alicją Budzyńską przeprowadzili szkolenie pt. „Udział dziecka w procedurze karnej”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednio Fundacja Dzieci Niczyje). 

Dotyczyło ono m.in. podstaw psychologii rozwojowej dziecka, prawnych aspektów udziału małoletnich w czynnościach procesowych, w tym przesłuchaniach, psychologicznych aspektów przyjaznego przesłuchania, a także prawnych aspektów reprezentacji małoletnich.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Child Representation & Participation” finansowanego ze środków World Childhood Foundation.

Materiały szkoleniowe można znaleźć pod adresem:

https://www.edukacja.fdds.pl/?search=filtruj&option=com_szkolenia&optrs=4&criteria=&blotem=45&rodzma=

Tagi: komisja, człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email