Szkolenie europejskich prawników

28.03.2013

Aspekty prawnomaterialne i procesowe obrotu handlowego w Europie i na świecie będą tematem szkolenia, które odbędzie się w dniach 17-18 maja 2013 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Union Internationale des Avocats (UIA) przy współpracy z Naczelną Radą Adwokacką oraz Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie.

Wykładowcami będą wybitni teoretycy i praktycy, członkowie UIA, adwokaci: prof. dr Bernd Reinmüller, Verena Moll i prof. dr Burghard Piltz (noty biograficzne znajdują się w załączonym dokumencie informacyjnym).

Udział w spotkaniu polecany jest zarówno adwokatom, jak i przedstawicielom innych zawodów prawniczych. Minimalna liczba uczestników wynosi 20 osób, maksymalna zaś 50.

Obowiązkowa jest znajomość języka angielskiego, gdyż zajęcia będą prowadzone w tym języku, bez możliwości tłumaczenia.

Udział w szkoleniu umożliwi uzyskanie 12 punktów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział oraz certyfikaty UIA.

Szkolenie będzie poprzedzone koktajlem powitalnym 16 maja 2013 r. w restauracji „Kultura” przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie.

W celu rejestracji należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 29 kwietnia 2013r. pocztą, e-mailem lub faxem na adres:

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16

00-202 Warszawa

Fax.  22 505 25 08 / email: info@nra.pl

Koszt szkolenia ponoszą uczestnicy. Opłata rejestracyjna wynosi: 210 zł dla aplikantów adwokackich i adwokatów poniżej 35 roku życia oraz 440 zł dla adwokatów powyżej 35 roku życia. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za szkolenie UIA 17-18.05.2013r. za (imię i nazwisko uczestnika)”. Dane niezbędne do wystawienia faktury przez NRA powinny zostać przesłane w osobnej korespondencji.

Opłata rejestracyjna obejmuje udział w szkoleniu, w koktajlu powitalnym, koszty obiadu i przerw na kawę i herbatę oraz dostęp do materiałów przygotowanych przez wykładowców.

Czytaj: formularz rejestracyjny, plan szkoleń i materiały informacyjne

Tagi: ORA, NRA, zaproszenie, UE, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email