Szkolenia z postępowania administracyjnego

09.05.2012

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poprowadzą szkolenia dla adwokatów z zakresu postępowania administracyjnego.

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny i przeprowadzone będą podczas dwóch weekendów: 11-12 maja i 25-26 maja w Warszawie. Weźmie w nich udział ponad pięćdziesięciu adwokatów wytypowanych przez okręgowe rady adwokackie, którzy nabytą wiedzę przekażą następnie swoim kolegom w izbach. Lista jest już zamknięta.

Program szkolenia zapowiada się interesująco. SNSA J. Drachal będzie mówił o zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej oraz o środkach zaskarżenia w postępowaniach administracyjnych. SNSA A. Dumas przybliży zagadnienia dotyczące prawa Unii Europejskiej w orzecznictwie. SWSA P. Pietrasz przedstawi środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, zaś SNSA B. Dauter omówi postępowanie przed WSA i NSA. Z kolei SNSA B. Wiśniewska opowie o kosztach postępowania, trybach nadzwyczajnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Poruszy również problematykę skarg na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg na bezczynność i przewlekłość organów administracji publicznej.

Nad organizacją seminarium czuwa komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA.

Współpraca Naczelnej Rady Adwokackiej z Naczelnym Sądem Administracyjnym to kontynuacja realizacji zamierzeń Prezydium NRA, aby pogłębiać wiedzę adwokatów z postępowania przed sądami. Na początku tego roku odbyły się szkolenia zorganizowane we współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym. W planach są również szkolenia z postępowania przed Sądem Najwyższym.

 

Tagi: NRA, sąd, szkolenia, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email