Sukces Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

06.03.2014

W zakończonym 1 marca Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wzięło udział 199 adwokatów i 150 aplikantów adwokackich z 18 Okręgowych Rad Adwokackich. Udzielili oni 468 porad. Tydzień od 14 lat organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy współudziale i zaangażowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokuratury Generalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Rady Radców Prawnych, Komendy Głównej Straży Granicznej i Krajowej Rady Komornicza - w akcję włączyła się też Krajowa Rada Notarialna.

Koordynatorką akcji z ramienia NRA była adw. Anisa Gnacikowska.

Według danych ministerstwa sprawiedliwości, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, filie oraz punkty pomocy odwiedziło 2143 osoby, które skorzystały z informacji prawnych i porad psychologicznych. W ubiegłym roku z takich porad skorzystało 2139 zainteresowanych. Najczęściej rozmowy dotyczyły spraw przemocy w rodzinie.

Wkład Okręgowych Rad Adwokackich był znaczący, w Tydzień zaangażowało się 18 Rad, 199 adwokatów, 150 aplikantów adwokackich i jeden prawnik. Łącznie udzielili oni 468 porad – najwięcej, bo aż 100 odnotowała ORA Szczecin, 80 ORA Lublin i 50 ORA Wałbrzych. Warto przypomnieć, że Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu sama zgłosiła swój udział w Tygodniu Pomocy.

Z danych przesłanych przez ORA wynika, że ważne przy tego rodzaju akcjach jest nagłośnienie ich w lokalnych mediach, nie tylko poprzez Internet. Dobrze, gdy uda się nimi zainteresować lokalne stacje telewizyjne i prasę.

Oprócz dość typowych spraw – dotyczących postępowania egzekucyjnego, eksmisji, kradzieży, przemocy w rodzinie - pojawiają się także nowe problemy. W Lublinie odnotowano wzrost liczby osób skarżących się na niekorzystne umowy sprzedaży po tzw. prezentacjach, np. kompletów garnków.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w 2000 roku w ministerstwie sprawiedliwości. Głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 59 poz. 517). Co roku z porad korzysta kilka tysięcy osób.

Naczelna Rada Adwokacka dziękuje wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy wzięli udział w tej społecznie pożytecznej i potrzebnej akcji.

Zobacz tabelę statystyk

Tagi: ORA, NRA, ministerstwo, pomoc, prawnik

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email