Sukces Centrum Mediacji przy NRA na międzynarodowym turnieju mediacyjnym

13.12.2019

Pierwszy międzynarodowy turniej negocjacyjny INADR Mediate’19 odbył się 8-12 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Drużyna Centrum Mediacji przy NRA, stworzona wspólnie z reprezentantką Universirty of Georgia, zajęła najwyższe miejsca w różnych kategoriach konkursowych.

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej było bardzo mocno zaangażowane w turniej – nie tylko pod względem organizacyjnym, ale także merytorycznym.

Turniej polega na przeprowadzeniu symulacji mediacji pomiędzy dwiema drużynami negocjatorów, z dwoma ko-mediatorami z kolejnych dwóch drużyn. Uczestnikami mogą być, poza studentami prawa, także prawnicy posiadający nie więcej niż dwa lata doświadczenia zawodowego, w tym aplikanci adwokaccy. Zadania tego podjęły się apl.adw. Estera Derda oraz apl. adw. Karolina Gnysińska z Izby Wielkopolskiej i wspólnie z panią Mari Sharadze z Gruzji stworzyły Drużynę Centrum Mediacji przy NRA, stając w szranki z dziewięcioma innymi drużynami z całego świata.

Szczególnie miło jest nam poinformować, że panie Mari Sharadze i Karolina Gnysińska zajęły pierwsze miejsce w kategorii Best Advocate/Client Pair, drugie miejsce w kategorii Best Advocate/Client Team oraz trzecie miejsce Best Mediator Team.

Poza zmaganiami uczestników, wiceprezes Centrum Mediacji adw. Cezary Rogula uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. mediacji obligatoryjnej jako jeden z ekspertów z m.in. Polski, Grecji, Gruzji, Litwy i USA. Cezary Rogula był także sędzią konkursowym we wszystkich rundach eliminacyjnych, a napisany przez niego stan faktyczny był podstawą rozgrywek finałowych.

Tagi: mediacje, Centrum Mediacji, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email