Środowiska prawnicze za projektem nowelizacji ustawy o KRS autorstwa Iustitii

06.04.2017

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, którego członkiem-założycielem jest Naczelna Rada Adwokacka, wydało stanowisko popierające projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. 

Zdaniem sygnatariuszy stanowiska, projekt Iustitii "urzeczywistnia zasady samorządności sędziowskiej poprzez wprowadzenie nowego, w pełni demokratycznego modelu wyłaniania przedstawicieli sędziów do konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Projekt ustawy poprzez kompleksową regulację trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa zwiększa transparentność dokonywanych wyborów oraz zapewnia udział w nich przedstawicielom społeczeństwa (w tym samorządów zawodowych). 

Proponowane w projekcie rozwiązania pozostają też zgodne ze standardami wyznaczanymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ze standardem europejskim, wedle którego wybór sędziów do rady sądownictwa winien być dokonywany przez sędziów."

(czytaj stanowisko Porozumienia)

(czytaj projekt ustawy Iustitii)

(czytaj uzasadnienie projektu ustawy)

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych.

Tagi: ustawa, KRS, reforma sądownictwa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email