Sprawozdanie z pracy Prezydium NRA

17.11.2011

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przygotowało sprawozdanie z realizacji planu pracy na rok 2011.

Znalazły się w nim m.in. informacje na temat prac nad projektem ustawy Prawo o adwokaturze, projektem zmian kodeksu etyki, o działalności legislacyjnej NRA oraz o pracach nad reformą aplikacji adwokackiej.

Swoją tegoroczną pracę opisały również wszystkie komisje działające przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

czytaj sprawozdanie: sprawozdanie 2011

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email