Sprawozdanie z pierwszych „Dni Kultury Adwokatury Polskiej”

19.12.2012

Dni Kultury Adwokatury Polskiej, pomyślane jako impreza integrująca środowisko adwokackie w skali ogólnopolskiej, były wydarzeniem w historii Polskiej Adwokatury bezprecedensowym.

Dni te były wspólnym przedsięwzięciem ORA w Krakowie oraz Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ich rozmach zarówno intelektualny jak i artystyczny przeszedł oczekiwania organizatorów, a sukces jaki odniosły przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Dni Kultury Adwokatury Polskiej rozpoczęły się wykładem pt. „Uwagi o dysfunkcjonalności prawa w Polsce”– w pięknej auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17 – prof. dr hab. Ewy Łętowskiej, byłej RPO i sędzi Trybunału Konstytucyjnego. Następnie, w słynnym na całą Polskę Klubie Adwokatów ORA w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1, odbył się koncert w wykonaniu Aleksandry Kuls – zwyciężczyni Konkursu im. Szigetiego w Budapeszcie we wrześniu br., uczennicy obecnej na koncercie prof. Kai Danczowskiej, oraz Justyny Danczowskiej, która towarzyszyła jej na fortepianie. Koncert był poprzedzony wykładem prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej z Warszawy „Wokół Krakowskiego Rynku”, m. in. o Jamie Michalika, będącym wielką pochwałą Krakowa jako niepowtarzalnego miasta sztuki o europejskim wymiarze. Pierwszy dzień był również okazją do wysłuchania koncertu, na którym wystąpili znakomici muzycy, a to pierwszy koncertmistrz Opery Berlińskiej i Prezes Towarzystwa Beethovenowskiego w Warszawie, grający na skrzypcach Stardivariusa, prof. Tomasz Tomaszewski, Dorota Imiełowska na wiolonczeli i Jerzy Tosik - Warszawiak na fortepianie. Artyści wykonali w sposób mistrzowski Sonatę Kreutzerowską Beethovena, marsz żałobny z Tria S-dur Schuberta i Trio D-mol F. Mendelssohna Bartoldiego. Przed koncertem, największy znawca muzyki Fryderyka Chopina, prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski wygłosił świetny, dotyczący fundamentalnej kwestii, wykład z zakresu estetyki muzycznej „O pięknie dzieła sztuki”.

Trzeciego dnia odbyły się obrady Ogólnopolskiej Konferencji Szefów Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Wieczorem, Klubowi Adwokackiemu w Krakowie nadano imię jego założycielki (w 1972 roku) Janiny Ruth Buczyńskiej, osoby powszechnie znanej i cenionej nie tylko w środowisku Adwokatury Polskiej, ale także w świecie artystycznym i naukowym. Na uroczystość nadania Klubowi jej imienia, a o tym fakcie będzie przypominał portret wykonany przez Emilię Ćwieczkowską z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przybyła delegacja kabaretu Piwnica Pod Baranami i zaśpiewała dwa piwniczne hymny: „Przychodzimy, odchodzimy” i „Dezyderata”. W przepełnionym ponad miarę lokalu Klubu wygłosił wykład prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prawnik, a jednocześnie wieloletni dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius), pt. „Prawnik- zawód czy powołanie”. Niezwykle wzruszający koncert wypełniła muzyka polska – Wieniawski i Chopin oraz żydowska, w tym słynny utwór Kol Nidrei Maxa Brucha. Specjalny adres poświęcony Patronce Klubu przesłał Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, który odczytał prorektor prof. dr hab. Jacek Popiel. Patronkę Klubu wspominali m.in. Andrzej Wajda mówiąc o jej niezawodnym artystycznym smaku i przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz, nie kryjąc przy tym wzruszenia. W czasie koncertu, jak zawsze pięknie, poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Zbigniewa Herberta recytował prof. Malak z Akademii Teatralnej, a specjalny wiersz na tę uroczystość napisał i deklamował prof. Stanisław Stabro z Uniwersytetu Jagiellońskiego, (autor eseju „O Młodej Polsce” do sztuki „Ja jestem Żyd z Wesela” R. Brandstettera). Ostatniego dnia odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich także w Klubie Adwokackim. Wieczorem tego samego dnia specjalnie dla adwokatów – jak zawsze, wystąpił kabaret Piwnica Pod Baranami z trzy i pół godzinnym spektaklem, które minęły jak z bicza strzelił. Udział w tym wieczorze kabaretowym stanowił dla tych szczęśliwców, którzy mogli tam się znaleźć, przeżycie artystyczne, którego nie da się zapomnieć, bo artyści Piwnicy od zawsze i miejmy nadzieję na zawsze mają do adwokatów, którzy bronili ich jeszcze w stanie wojennym „piękną słabość”.

Nie sposób nie zauważyć tego, że Dni Kultury Adwokatury w Krakowie jako przedsięwzięcie niespotykane w skali ogólnopolskiej miały swojego gorącego orędownika zarówno w NRA, ORA w Krakowie jak i osobie jej dziekana – adwokata Jana Kuklewicza. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie tak wspaniałego artystycznego dokonania, które bez przesady można i należy nazwać sukcesem Adwokatury Polskiej najwyższej miary.

Wskazać również należy, iż całe to wspaniałe wydarzenie było dodatkowo okazją do przeprowadzenia, w trakcie jego trwania, posiedzenia Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA. Wspomniana Jama Michalika stała się miejscem gdzie członkowie komisji oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej z prezesem adw. Andrzejem Zwarą na czele, mogli rozmawiać o działalności komisji w roku 2012, jak i planować założenia dla przyszłej działalności, tak aby w nadchodzących kalendarzach coraz więcej było takich wydarzeń artystycznych i kulturalnych, jak właśnie Dni Kultury Adwokatury.

Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA uznaje za ze wszech miar celowe, konieczne i pożądane dla podniesienia ogólnego poziomu kultury i zacieśniania więzów naszego środowiska adwokackiego, wspieranie tego typu inicjatyw, gdyż służy to najlepiej pojętej integracji naszego środowiska, tym bardziej, że jesteśmy jedynym samorządem prawniczym, który czynnie uczestniczy w propagowaniu i szerzeniu wysokiej sztuki, która jest i powinna być uznana za nasze dobro narodowe. Ponadto takie wydarzenia stwarzają nową szansę dla Adwokatury, dając poczucie wspólnoty ducha na poziomie niespotykanym w innych środowiskach prawniczych, co jest naszą wielką i niezbywalną wartością, gdyż tylko w taki sposób tworzą się prawdziwe więzi między ludźmi. Bardzo ważne jest, aby takie wydarzenia odbywały się stale oraz cyklicznie, a każda Okręgowa Rada Adwokacka powinna aspirować do tego, aby promować swoje okręgi w świetle kulturowych spotkań o poziomie jeszcze wyższym niż to miało miejsce w Krakowie.

Pomysł tego przedsięwzięcia integrującego Adwokaturę, koncepcja artystyczna, reżyseria i prowadzenie koncertów oraz wykładów są dziełem, członka Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA, adwokata Stanisława Kłysa z Krakowa, któremu należą się serdeczne podziękowania.

adw. Stanisław Estreich

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA


adw. Stanisław Kłys

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Tagi: ORA, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email