Sprawa TK będzie omawiana na posiedzeniu plenarnym NRA

22.12.2015

Kwestie związane m.in. z Trybunałem Konstytucyjnym omawiane będą podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, zwołanego na 15 stycznia 2016 r. Podczas tego posiedzenia NRA decydować będzie także o dalszym postępowaniu władz adwokatury.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wystosował pismo do członków NRA z informacją, że podczas posiedzenie NRA przewidziana jest dyskusja dotycząca obecnej sytuacji publicznej w kraju. Zwrócił się do dziekanów o ewentualne przedyskutowanie w izbach adwokackich zagadnień związanych z sytuacją Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłością sędziów, sposobem procedowania prawa oraz prowadzenia konsultacji społecznych.

Podobną informację przekazał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, w piśmie będącym odpowiedzią na apel adw. Jerzego Marcina Majewskiego, który wnosił o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceprezes NRA przypomniał w piśmie działania podejmowane w sprawie Trybunału Konstytucyjnego przez NRA, Prezydium NRA i innych przedstawicieli adwokatury z upoważnienia Prezydium NRA. Działania te były przedstawiane opinii publicznej, środowiskom prawniczym przy wykorzystaniu portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

W liście Prezes Trela szczegółowo przedstawia kalendarium działań NRA w spawie Trybunału Konstytucyjnego.

(czytaj pismo adw. Jacka Treli, wiceprezesa NRA)

(czytaj pismo adw. Jerzego Majewskiego)

 

Tagi: NRA, TK

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email