Sprawa opłat za czynności adwokackie w Trybunale

23.08.2012

Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą Prawo o adwokaturze rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

NRA zaskarża przepisy, zawarte w znowelizowanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 3 lutego 2012, dotyczące określenia minimalnych stawek za prowadzenie spraw o:  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, które ustawodawca wyliczył na 120 zł.


  • postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie wyceniono na 240 zł, a za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 120 zł.


  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 120 zł.
Samorząd adwokacki uważa, że powyższe ustalenie minimalnych stawek adwokackich narusza art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, które mówią o uwzględnieniu przez ministra sprawiedliwości zawiłości sprawy i nakładu pracy przy określaniu minimalnych stawek adwokackich.

Zdaniem autorów wniosku minister nie uwzględnił wysiłku, jaki trzeba wnieść w poprowadzenie spraw w powyższych przedmiotach. Wnioskodawca zwraca uwagę na narastającą liczbę skarg na warunki panujące w aresztach i więzieniach. - Realnym problemem dla Skarbu Państwa nie jest wysokość stawek adwokackich za reprezentowanie osób osadzonych albo aresztowanych, lecz nieumiejętność poradzenia sobie z tym problemem przez Państwo, w tym Ministra Sprawiedliwości. To złe warunki w więzieniach i aresztach generują powstawanie roszczeń i kosztowne procesy, w których opłaty adwokackie są zresztą drobnym ułamkiem wydatków. - czytamy w uzasadnieniu. NRA uważa też, że wzięcie przez ministra sprawiedliwości pod uwagę wytycznych w postaci zawiłości sprawy i nakładu pracy adwokata jest pozorne, nie poparte żadnymi rzetelnymi dowodami.

Skargę przygotował zespół ds. postępowań konstytucyjnych NRA, zgodnie z uchwałą podjętą przez NRA z dnia 17 marca br. oraz na podstawie uchwały Prezydium NRA z dn. 8 sierpnia 2012.

Prezydium udzieliło pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym adw. Andrzejowi Zwarze, adw. dr Szymonowi Byczko i adw. dr Jackowi Skrzydło.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości o minimalnych stawkach adwokackich to nie jedyna feralna decyzja finansowa resortu. Przypomnijmy, że Naczelna Rada Adwokacka negatywnie oceniła pomysł ministerstwa na wycofanie z obiegu znaków sądowych. Podobnie jak w przypadku minimalnych stawek adwokackich, projekt przysłuży się niewątpliwie Skarbowi Państwa, ograniczając jednak tym samym dostęp do pomocy prawnej obywatelom. NRA dwukrotnie przedstawiała swoją opinię ministrowi – w dniu 10 stycznia 2011 oraz 7 sierpnia 2012 (czytaj opinię NRA w sprawie znaków sądowych).

Czytaj wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia z ustawą Prawo o adwokaturze

Czytaj uchwałę NRA nr 73/2012 z dn. 17 marca 2012

Czytaj uchwałę Prezydium NRA nr 88/2012 z dn. 8 sierpnia 2012

 

Tagi: NRA, ministerstwo, stawka, prawo o adwokaturze, uchwała, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email