Spotkanie z wiceministrem MS Łukaszem Piebiakiem

07.03.2018

O projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego rozmawiał adw. Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, z podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem i Pawłem Mroczkowskim, naczelnikiem Wydziału ds. Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego MS.

Podczas spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z nowelizacją ustawy. Adw. Przemysław Rosati wskazał, że według NRA najważniejsze postulaty, które powinna uwzględniać nowelizacja to:

- obowiązkowe zastępstwo stron przez profesjonalnych pełnomocników procesowych – w nowoprojektowanej procedurze gospodarczej oraz w postępowaniu przed sądami apelacyjnymi;

- eliminacja z kręgu podmiotów mogących być pełnomocnikiem procesowym osób sprawujących zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osób pozostających w stałym stosunku zlecenia, współuczestników sporu oraz pracowników osób prawnych;

- wydłużenie terminu na sporządzenie apelacji;

- zwolnienie adwokatów i radców prawnych z obowiązku przedstawiania zaświadczeń od lekarza sądowego w przypadku usprawiedliwienia nieobecności z powodu choroby.

Minister Łukasz Piebiak przyjął propozycje z życzliwością i zadeklarował, że przedstawi je min. Zbigniewowi Ziobrze. Zdaniem podsekretarza stanu szczególnie trzy pierwsze punkty mogą zostać uwzględnione jako spójne z założeniami projektowanych zmian.

Tagi: NRA, ministerstwo, legislacja, cywilne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email