Spotkanie z przedstawicielami ukraińskiej adwokatury

13.06.2014

Spotkanie z Lidią Izowitową, prezesem Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy oraz Walentinem Gwozdij, wiceprezesem tejże organizacji, odbyło się 11 czerwca w siedzibie NRA  w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli adwokaci, którzy niedawno uczestniczyli w misji obserwacyjnej w trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie,  tj. adw. Justyna Mazur (Izba w Bydgoszczy), adw. Piotr Osiewacz (Izba częstochowsko-piotrkowska) i adw. Jarosław Szczepaniak (Izba w Łodzi). Na spotkaniu obecny był również adw. Tomasz Wardyński. Komisję ds. Współpracy z Zagranicą przy NRA reprezentowali: adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji oraz adw. Jan Kaczmarczyk.

Zaproszeni przedstawiciele ukraińskiej adwokatury zreferowali historię środowiska adwokackiego na Ukrainie, a także przedstawili zarys aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się ukraińska adwokatura w świetle obecnych wydarzeń politycznych. Poruszono także szereg kwestii związanych z wymianą doświadczeń w zakresie działalności samorządu adwokackiego, etyki adwokackiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej, dostępu do zawodu adwokata oraz doskonalenia zawodowego.

Obecni na spotkaniu zaoferowali kolegom z Ukrainy wszelką pomoc, jaka może okazać się konieczna w celu wspierania budowy samorządu adwokackiego i integracji środowiska adwokackiego na Ukrainie.

adw. Dominika Stępińska-Duch

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą przy NRA

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email