Spotkanie pionu dyscyplinarnego

18.05.2015

O zmianach w ustawie Prawo o adwokaturze i konieczności nowelizacji regulaminu działania rzecznika dyscyplinarnego rozmawiali prezesi sądów dyscyplinarnych oraz rzecznicy dyscyplinarni na spotkaniu, które odbyło się 16 maja br. w siedzibie ORA w Warszawie.

Spotkanie prowadzili adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA. Adw. Radosław Baszuk, wiceprezes WSD, omówił ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o adwokaturze. Poruszone kwestie wywołały burzliwą dyskusję, która wskazywała na problemy w pracy zarówno sędziów dyscyplinarnych jak i rzeczników dyscyplinarnych po wprowadzeniu ostatnich zmian w ustawie.

Nowelizacja ustawy Prawo o adwokaturze wymaga zmiany Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych, w związku z tym, adw. Łukasz Chojak, rzecznik dyscyplinarny ORA w Warszawie, przedstawił projekt nowego Regulaminu – opracowany przez członków izby adwokackiej w Warszawie.

Dyskusja dotyczyła też Regulaminu z dnia 22.11.2014r. w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowań dyscyplinarnych.

Adw. Ewa Krasowska wskazała, że nowy regulamin powinien być opracowany do końca roku 2015r. albowiem  w 2016 r., po wyborach samorządowych, rzecznicy dyscyplinarni zmienią swój status. Poprosiła o składanie propozycji co do nowego regulaminu i przesyłanie ich droga mailową na adres biura rzecznika dyscyplinarnego (biuro.rdn@nra.pl).

Z uwagi na liczbę i wagę poruszonych problemów oraz konieczność prac nad nowym regulaminem działania rzeczników dyscyplinarnych, ustalono, że jesienią 2015 r. zostanie zwołane kolejne spotkanie prezesów sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email