Spotkanie Noworoczne Adwokatury

12.01.2012

11 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas którego adw. Andrzej Zwara, prezes NRA zaprezentował podręcznik Historii Adwokatury, autorstwa Adama Redzika i Tomasza J. Kotlińskiego.

Jak co roku na uroczystość licznie przybyli adwokaci działający w samorządzie, przedstawiciele zawodów samorządów zawodów zaufania publicznego i sądownictwa oraz politycy z Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości na czele.

Wieczór otworzyli adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Prezes Zwara podsumował pracę Adwokatury w roku ubiegłym i przedstawił plan działań w roku 2012. Podkreślił, że zarówno w roku poprzednim jak i obecnym samorząd adwokacki kładzie nacisk głównie na działalność społeczną i legislacyjną. Podziękował przewodniczącym komisji Legislacyjnej oraz Praw Człowieka za pracę jaką zrealizowali na tym polu w roku 2011. Szef Adwokatury pochwalił się również porozumieniem zawartym z Adwokaturą Ukraińską w sprawie udzielania przez adwokatów polskich i ukraińskich bezpłatnej pomocy prawnej dla kibiców podczas Euro 2012.

Tego wieczoru każdy gość otrzymał nowość wydawniczą – „Historię Adwokatury”, pierwszą książkę, która w formie podręcznikowej przedstawia dzieje zawodu adwokata i samorządu adwokackiego w Polsce.

Spotkanie umilił koncert zespołu Dagadana.

Tagi: NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email