Spotkanie Młodych Adwokatów z prezesem NRA

25.07.2016

Grupa PrawoRządni zorganizowała 23 lipca spotkanie Młodych Adwokatów z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzejem Zwarą. W spotkaniu wzięli udział adwokaci z izby warszawskiej oraz krakowskiej. 

Celem spotkania było stworzenie platformy współpracy pomiędzy najmłodszymi członkami izb adwokackich oraz dyskusja nad wyzwaniami, które wiążą się z rozpoczynaniem wykonywania zawodu adwokata. Rozmowy toczyły się także w związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Adwokatury. Gościem spotkania był prezes NRA adw. Andrzej Zwara, który m.in. podzielił się wspomnieniami z czasów, gdy sam odbywał aplikację adwokacką oraz zaczynał pracę w zawodzie i porównywał tamten okres z obecnymi realiami. Mówił także o tym, że nie da się wprowadzić do samorządu adwokackiego w Polsce mechanizmów funkcjonowania samorządów adwokackimi innych krajów, ze względu na różną rzeczywistość społeczno-polityczną. Zaznaczał, że polski samorząd powstawał głównie po to, by umożliwić adwokatom odpowiedzialne działania na rzecz społeczeństwa. Prezes NRA zachęcał młodych adwokatów do angażowania się w życie samorządowe, do budowania wspólnoty oraz do solidarnego wspierania aktywnych członków samorządu, którzy mają pomysły i chęci do ich realizowania.

Rozmowa toczyła się m.in. wokół kwestii skutków otwarcia zawodu oraz potrzeby prowadzenia kampanii wizerunkowych i edukacyjnych.

Organizatorami spotkania byli: adw. Przemysław Barchan, adw. Kuba Bartosiak, adw. Andrzej Bieńkowski, adw. Andrzej Chudy, adw. Maciej Górski, adw. Jacek Mikołajonek, adw. Marcin Zadrożny. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email