Spotkanie Komisji Weneckiej z Naczelną Radą Adwokacką

28.04.2016

Rozpoczęła się dwudniowa wizyta Komisji Weneckiej w Polsce. Pierwszą organizacją z jaką spotkała się delegacja Komisji Weneckiej była Naczelna Rada Adwokacka. Celem wizyty jest poznanie stanowiska różnych środowisk na temat ostatniej nowelizacji ustawy o Policji.

Podczas spotkania przedstawiciele NRA wskazywali na działania jakie podjęła NRA w trakcie prac legislacyjnych. Podkreślali, że ustawa znacznie ogranicza prawa chronione przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także znacząco ingeruje w zasady tajemnicy zawodowej. Wskazywali, że ustawa zbyt ogólnie określa zakres środków możliwych do stosowania w ramach kontroli operacyjnej, a także nie zakłada obowiązku informowania osób objętych kontrolą operacyjną o fakcie jej prowadzenia. W ustawie nie przewidziano też należytej kontroli nad działalnością służb w zakresie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA i członek NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący komisji praw człowieka przy NRA, a także Regina Kiener, sprawozdawca Komisji Weneckiej, Iain Cameron, sprawozdawca Komisji Weneckiej, Ben Vermeulen, sprawozdawca Komisji Weneckiej, Thomas Markert, sekretarz Komisji Weneckiej, Grigory Dikov, doradca sekretariatu ds. prawnych.

Oprócz opinii NRA, Komisja Wenecka pozna również stanowisko m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Panoptykon, ministra-koordynatora służb specjalnych – Mariusza Kamińskiego oraz przedstawicieli MSWiA, Sejmu i Senatu. Po wizycie Komisja opracuje opinię dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Stanowisko ma zostać przyjęte podczas sesji plenarnej Komisji 10-11 czerwca.

Nowelizacja ustawy o Policji weszła w życie 3 lutego 2016 r. i miała stanowić wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. TK uznał wówczas za niekonstytucyjne niektóre przepisy, określające zasady pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej. Zgodnie z obecnymi przepisami, kontrola operacyjna może trwać łącznie przez 18 miesięcy (z wyjątkiem operacji kontrwywiadu) i może polegać na kontroli korespondencji i przesyłek, podglądzie, uzyskiwaniu danych z „informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych”. Sąd okręgowy losowo ma prawo do kontroli pozyskiwania przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych po zakończonej operacji. Utrzymano też 12-miesięczny czas przechowywania billingów. Ustawa znacznie ogranicza zasadę tajemnicy zawodowej. Zakres inwigilacji wyłącza jedynie tajemnicę obrończą i spowiedzi.

 

Tagi: komisja, NRA, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email