Sesja Plenarna CCBE po raz pierwszy w Polsce

03.06.2015

Po raz pierwszy Sesja Plenarna Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) odbyła się w Polsce – od 28 do 30 maja. Do Gdańska zjechali prawnicy wszystkich zawodów z 45 państw europejskich, a gościem specjalnym był prezydent Lech Wałęsa.

Prezydentem CCBE po raz pierwszy jest Polka, mecenas Maria Ślązak. Na Sesję Plenarną przybyli prezesi samorządów: adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podczas uroczystego otwarcia 123. Sesji Plenarnej CCBE, wyemitowano przesłanie Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, który zwrócił uwagę na symbolikę miejsca spotkania - Salę BHP Stoczni Gdańskiej. To tu, jak zaznaczył, rozpoczęła się droga do wolności i demokracji, zwycięski pochód „Solidarności”. Podkreślił, że prawo jest ważnym elementem demokracji w każdym miejscu, zatem przyszłość Europy, jej kształt, jest w rękach prawników. Dodał, że dumny jest z faktu, iż mecenas Maria Ślązak stoi na czele Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, bo to znak, że polscy prawnicy odgrywają znaczącą rolę w tej organizacji i w całej Unii Europejskiej.

Z kolei w swoim przemówieniu, prezes NRA adw. Andrzej Zwara mówił o znaczeniu odrębnych samorządów adwokackiego i radcowskiego, zaznaczając cele, które są im wspólne, podkreślając osiągnięcia, ale i wyliczając wyzwania, z których wiele czeka w bardzo niedalekiej przyszłości w związku ze zmianami legislacyjnymi wchodzącymi w życie 1 lipca br.

Samorząd adwokacki reprezentowali także adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, która piastuje wysoką funkcję zastępcy przewodniczącego komisji Access to Justice w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

123. Sesja Plenarna CCBE trwała trzy dni, głównym tematem były zasady etyki prawników europejskich. Istotnym elementem było też podpisane porozumienia o współpracy między Krajową Radą Radców Prawnych i Adwokaturą Republiki Gruzji oraz między Adwokaturą Republiki Czeskiej i Adwokaturą Republiki Armenii. Uczestnicy Sesji złożyli też wieniec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

CCBE jest największą organizacją, zrzeszającą europejskich prawników - ma ponad milion członków. Na jej czele stoi Polka, mecenas Maria Ślązak, którą rekomendował na to stanowisko zarówno samorząd adwokacki, jak i radców prawnych.

Sesje Plenarne CCBE odbywają się dwa razy do roku. Organizacja dba o rozwój etyki zawodowej, niezależność i tajemnicę zawodową środowiska prawniczego. Angażuje się w działania na rzecz praw człowieka.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email