W Senacie trwają prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej

22.07.2015

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas wieczornego posiedzenia 21 lipca rozpatrywała ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Dariusz Goliński.

Na posiedzeniu wszystkie poprawki, zgłoszone przez NRA, zostały przejęte przez senatora Jana Rulewskiego oraz senatora Aleksandra Pocieja i były głosowane. W wniku tych glosowań doszło do wykreślenia przepisu, mówiącego o tym, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzane są również pierwsze pisma procesowe. 

Został także wykreślony przepis uprawniający do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej magistrów prawa, działających w ramach organizacji pozarządowych.

Wniosek o zwolnienie opłat za pomoc prawną z VAT nie zostal uwzględniony, ale będzie przedstawiony jako wniosek mniejszości na posiedzeniu Senatu. Zostały także dokonane inne korekty w tej ustawie.

Dziś o godz. 11.00 rozpoczyna się posiedzenie Senatu, na którym w punkcie drugim porządku obrad będą głosowane zmiany, o których mowa wyżej.

Tagi: NRA, Senat

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email