Senat: wraca możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów TK przez środowiska prawnicze

11.06.2015

Podczas posiedzenia komisji senackich 10 czerwca przywrócono zapis w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dający możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów TK przez środowiska prawnicze. Apelowała o to Naczelna Rada Adwokacka. 

Komisje senackie uznały też inny postulat NRA – przywrócono wysokie wymagania kwalifikacyjne wobec sędziów Trybunału.

(czytaj uchwałę Prezydium NRA w tej sprawie)

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została przyjęta przez Sejm 27 maja 2015 r. Uwagi do niej zawarte  w uchwale Prezydium NRA z 2 czerwca, zostały wysłane do premier Ewy Kopacz, Prezydenta i Prezydenta Elekta, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Sprawiedliwości, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, Przewodniczących komisji parlamentarnych: sejmowej Komisji Ustawodawczej, sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tagi: ustawa, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email