Senat przyjął projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej bez poprawek

18.07.2018

Adw. Jacek Trela, prezes NRA wziął udział 9 lipca w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas której rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Po dyskusji, Komisja przyjęła ustawę bez poprawek stosunkiem głosów – 3 za (senatorowie PiS), 0 przeciw i 4 wstrzymujące się (senatorowie Platformy Obywatelskiej).

Posiedzenie 9 lipca prowadził zastępca przewodniczącego Komisji senator Andrzej Pająk.

Na posiedzeniu głos zabrał adw. Jacek Trela, prezes NRA, który zwrócił uwagę, że kwestia zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga poważnego podejścia. Zaznaczył, że definicja osobu uprawnionej do tej pomocy, czyli każdy kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie pokryć kosztów porady prawnej, jest niezwykle szeroka i daje pole do nadużyć. Samorządy prawnicze – adwokacki i radcowski – nie tyle chcą ją zawęzić, co sprawić, by środki publiczne przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną były wydawane racjonalnie. To niemałe pieniądze – rocznie około 100 mln zł. Prezes NRA powiedział, że samorząd adwokacki jest za tym, by w ustawie zamieścić kryterium dochodowe dla osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub element weryfikujący prawdziwość oświadczenia woli o braku możliwości opłacenia porady prawnej. Adw. Jacek Trela argumentował, że koszt godzinnej porady prawnej na wolnym rynku to 100-150 zł. Koszt godziny porady prawnej w systemie nieodpłatnej porady prawnej to 63 zł brutto, płacone adwokatowi bądź radcy prawnemu z budżetu państwa. Wyraził przekonanie, że biorąc pod uwagę rynkowe ceny godziny porady prawnej, kryterium dochodowe jest zasadne i daje gwarancję racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi.

W dyskusji brali udział również wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Leszek Korczak, podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek ze współpracownikami (Kancelaria Prezydenta RP), sekretarz stanu Paweł Szefernaker ze współpracownikami (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Obecni senatorowie nie zgłosili się do dyskusji.

Senator Andrzej Pająk zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jego wniosek przegłosowano stosunkiem głosów: 3 za, 0 przeciw i 4 wstrzymujące się.

11 lipca, na połączonym posiedzeniu senackich Komisji Praw Człowieka, praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęto projekt ustawy również bez poprawek.

Na posiedzeniu plenarnym Senatu za ustawą głosowało 57 senatorów, przeciw – 6, wstrzymało się 16. 

Wymieniamy sześciu senatorów, którzy głosowali przeciwko, dziękując im za racjonalne podejście do problemu: senator Jerzy Fedorowicz, senator Kazimierz Kleina, senator Aleksander Pociej, senator Sławomir Rybicki, senator Waldemar Sługocki, senator Barbara Zdrojewska.

Tagi: nieodpłatna pomoc prawna, Senat

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email