Senat poparł postulat NRA ws pełnomocnictw w sprawach podatkowych

10.08.2015

Senat podczas posiedzenia plenarnego wprowadził poprawkę do nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którą w roli pełnomocnika w sprawach podatkowych będzie mógł występować adwokat lub radca prawny. Taki postulat wysuwała Adwokatura.

W przypadkach nagłych, gdy nie można ustalić miejsca pobytu podatnika, jako jego pełnomocnik wystąpić będzie mógł krewny podatnika, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny.

Taki postulat Adwokatury przedstawił adw. Rafał Dębowski, sekretarza NRA, podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 28 lipca br.

Zmiana uprawniająca adwokatów i radców prawnych do bycia pełnomocnikami w sprawach podatkowych musi jeszcze zatwierdzić Sejm.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email