Samorządowe sądownictwo dyscyplinarne jest niezawisłe

01.02.2013

O zasadzie niezawisłości sądów dyscyplinarnych Adwokatury przypomina autor kolejnej opinii przygotowanej dla Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącej poselskiego projektu ustawy o postępowaniach dyscyplinarnych wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk 1048).

- (…) autorzy nie dostrzegają, iż dotychczas obowiązujący model sądownictwa dyscyplinarnego realizuje postulat niezawisłości sądów w sprawach represyjnych, poprzez wprowadzenie m.in. gwarancji niezawisłości sędziowskiej jako jednej z naczelnych zasad postępowania dyscyplinarnego jak również poprzez zabezpieczenie rozpoznania sprawy w toku instancyjnej kontroli przez Sąd Najwyższy. – czytamy w opinii.

Adwokaci argumentują, że przekazanie spraw dyscyplinarnych sądom powszechnym negatywnie wpłynie na szybkość prowadzonego postępowania dyscyplinarnego, jak również na jakość wydawanych orzeczeń, ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu i wynikającą z tego ocenę wagi naruszania obowiązków zawodowych czy etycznych przez adwokata.

Podobnie jak w opinii przekazanej do Sejmu przed kilkoma dniami, podkreślono niezgodność projektu z Konstytucją, tłumacząc, że Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wskazywał, że to właśnie sprawowanie pieczy należy do istoty samorządu utworzonego z woli ustawodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.

Opinia, sporządzona przez adw. prof. UAM dr. hab. Macieja Gutowskiego, zostanie przekazana jako stanowisko NRA do Marszałek Sejmu RP.

czytaj opinię:

czytaj też: NRA krytyczna wobec projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym

 

 

Tagi: NRA, sąd, samorząd, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email