Samorząd adwokacki interweniuje w sprawie ukarania adwokata przez sąd

26.09.2014

Do Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się adwokat z izby katowickiej z prośbą o interwencję. Sąd ukarał go karą porządkową za to, że w piśmie procesowym w sprawie karnej zawarł sformułowania, które – zdaniem sądu – naruszyły powagę sądu. Adwokatowi postanowiła pomóc Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach i Naczelna Rada Adwokacka.

Adwokat został ukarany przez Sąd Okręgowy w Krakowie grzywną w wysokości 5 tys. złotych za – jak stwierdzono w postanowieniu Sądu – „uchybienie powadze Sądowi prowadzącemu sprawę w piśmie procesowym (…), w którym pod otoczką mentorstwa i rzekomego dbania o dobro wymiaru sprawiedliwości, zarzuca się Sądowi bezpodstawne nierzetelne protokołowanie rozpraw głównych, wielokrotne prostowanie protokołów rozpraw jak i niepoprawną sprawność postępowania karnego”.

Adwokat złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie i zwrócił się z prośbą o pomoc do samorządu adwokackiego. NRA i ORA w Katowicach zwróciły się do sądu o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił zażalenie ukaranego adwokata i zaskarżone postanowienie o ukaraniu zostało uchylone. W uzasadnieniu Sąd powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z 26 października 2011 r.

- Jednym z głównych zadań samorządu adwokackiego jest obrona adwokatów, także w sprawach indywidualnych. Dlatego w tak kuriozalnych sytuacjach zawsze będziemy wspierać członków adwokatury. – podsumował zaistniałą sytuację adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Tagi: ORA, NRA, sąd, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email