Sądy mają prawo krytykować działania naruszające prawo

10.01.2013

Sądy mają prawo oceniać działania organów władzy wykonawczej, wynika to z zasad działania demokratycznego państwa prawa - uważa Naczelna Rada Adwokacka.

Adwokaci 10 stycznia podjęli uchwałę, w której zajęli stanowisko w dyskusji publicznej wywołanej uzasadnieniem wyroku przez sędziego Igora Tuleyę.

- Orzekając w sprawach karnych, obowiązkiem sądu jest kontrolowanie poprawności proceduralnej działań organów prowadzących postępowanie przygotowawcze. W tych zasadach mieści się prawo do krytyki działań nie tylko naruszających prawo, ale także i takich, które są na pograniczu legalności. Ograniczanie możliwości krytycznej oceny przez sądy działań organów władzy wykonawczej nie służy wzmocnieniu demokratycznego państwa prawnego. - uważa NRA.

Przedstawiciele palestry podkreślają, że Adwokatura zawsze będzie zabiegać o realną niezależność sądownictwa, a dziś i teraz wyraża szacunek sędziom, którzy tej niezależności strzegą.

czytaj uchwałę NRA

Tagi: NRA, sąd, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email