Ruszyła 12. edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

20.02.2012

20 lutego b.r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa n.t. 12. edycji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Grono panelistów – przedstawicieli instytucji państwowych i samorządów zawodowych – przedstawiało swoje zadania i cele do realizacji w ramach akcji.

W konferencji udział wzięli Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marzena Kowalska, zastępca Prokuratora Generalnego, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Martuszewicz, prezes Krajowej Rady Kuratorów, nadinp. Krzysztof Gajewski, pierwszy zastępca komendanta Głównego Policji, Krzysztof Dolny, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, płk Tomasz Semeniuk, dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. Na konferencji nie zabrakło mediów, których zadaniem jest rozpowszechnianie akcji, jak i gości, w tym adw. Magdaleny Fertak z Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono – krajowego koordynatora tegorocznej akcji z ramienia NRA.

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że działania dotyczące pomocy ofiarom przestępstw mają charakter interdyscyplinarny i tylko współpraca i integracja sił może przynieść pozytywne skutki. W Polsce, jako w jedynym państwie należącym do Unii Europejskiej, brakuje systemowych rozwiązań dotyczących pomocy ofiarom przestępstw. Rozwiązania, które istnieją są jedynie szczątkową pozostałością po starym systemie i nie są dopasowane do współczesnych potrzeb społeczeństwa. Wiceminister Michał Królikowski powiedział, że działania pro bono zostaną ułatwione środowiskom prawnym, w tym adwokatom, poprzez zniesienie opodatkowania porad udzielanych bezpłatnie. Byłby to krok w kierunku polepszenia systemu.

Mimo trudności systemowych, a zwłaszcza braku ustawowego uregulowania zasad finansowania przez państwo przedsądowej pomocy prawnej, obecnie tę lukę prawną muszą wypełniać samorządy, jak również organizacje typu NGO, a także różnego rodzaju organizacje przykościelne. Adw. Krzysztof Boszko powiedział, że w ramach akcji pro bono organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką w 2011 r., adwokaci udzielili każdorazowo ponad 10 000 bezpłatnych porad prawnych. Jednak państwo nie zachęca adwokatów do działań filantropijnych, utrzymując regulacje podatkowe, stwarzające zagrożenie, iż zarówno adwokat świadczący pomoc pro bono jak i adresat takiej pomocy poniosą negatywne konsekwencje skarbowe. Zwrócił uwagę, iż rząd zmieniając przepisy dotyczące finansowania pomocy prawnej sądowej i proponując stawkę 120 zł za prowadzenie przez adwokata spraw odszkodowawczych na rzecz więźniów, kieruje się źle rozumianym interesem fiskusa.

Członkowie konferencji byli również zgodni co do genezy niskiego procentu obywateli korzystających z pomocy prawnej. Ważnym czynnikiem jest niewystarczająca inwestycja z budżetu państwa w pomoc dla ubogich. Innym czynnikiem jest brak świadomości prawnej, który z kolei wynika z braku edukacji prawnej obywateli.

Dlatego też, w sytuacji tak ubogiego systemu dotyczącego ochrony osób poszkodowanych i pokrzywdzonych, akcje społeczne nabierają niezwykle istotne znaczenie i niekiedy stają się jedynym możliwym rozwiązaniem dla osób, które w przeciwnym razie profesjonalnej pomocy nigdy by nie uzyskały. Adw. Krzysztof Boszko apelował jednak, aby organy państwowe pamiętały o jednorazowym charakterze tychże akcji na tle stałych, rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. Nawiązując do hasła widniejącego na sztandarze Adwokatury Polskiej, a mianowicie „Potrzebującym Pomoc”, sekretarz NRA zaznaczył, że słowa te powinny być misją nie tylko adwokatów ale wszystkich powołanych do służby państwa i obywateli.

Zobacz dyżury adwokatów w niektórych izbach adwokackich:

IZBA ADWOKACKA W GDAŃSKU

IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE

IZBA ADWOKACKA W WAŁBRZYCHU

IZBA ADWOKACKA W ZIELONEJ GÓRZE

IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE

IZBA ADWOKACKA W ŁODZI

IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU

IZBA ADWOKACKA W KRAKOWIE

IZBA ADWOKACKA W TORUNIU

IZBA ADWOKACKA W KOSZALINIE

Czytaj też: "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" 

 

Tagi: ORA, NRA, pomoc, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email