Rozpoczęły się egzaminy adwokackie

15.03.2016

Do trwającego cztery dni egzaminu zawodowego przystąpi 2300 osób – 2150 aplikantów adwokackich i 150 osób uprawnionych z innych tytułów.

Dzisiaj zdający będą rozwiązywać zadania z zakresu prawa karnego, jutro z cywilnego i rodzinnego, w czwartek zmierzą się z zadaniami z zakresu prawa gospodarczego, a w piątek z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu wykonywania zawodu adwokata i zasad etyki. Ten ostatni blok pojawia się na egzaminie po raz pierwszy, w związku ze zmianą wprowadzona ustawą Poa z 13 czerwca 2013 r.

Egzaminy odbywają się w 34 komisjach w 13 miastach. W skład każdej komisji wchodzi 8 osób – 4 przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości oraz 4 przedstawicieli samorządu adwokackiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych pisemnie lub przy użyciu komputera. Zdecydowana większość – ok. 99% wybrała możliwość rozwiązywania zadań za pomocą komputera.  

Egzaminy zawodowe zdają również kandydaci do zawodu radcy prawnego. Chętnych jest 3200 osób, z czego 2840 to aplikanci radcowscy a 360 to osoby uprawnione z innych tytułów.

W ubiegłym roku do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2341 osób. Zdało 1769.

Za wszystkich zdających trzymamy kciuki! 

Tagi: egzamin, aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email