Rosyjsko-Polski Dzień Prawniczy

29.11.2013

24 października br. w Moskwie odbyła się konferencja pod nazwą „II Rosyjsko-Polski Dzień Prawniczy”. Była to kontynuacja pierwszego prawniczego spotkania polsko-rosyjskiego, które miało miejsce w ubiegłym roku w Warszawie.

Forum Europejskie Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatur (International Bar Association - IBA) od wielu lat angażuje się w organizację bilateralnych spotkań prawników z różnych krajów Europy. Owocem tego zaangażowania były między innymi Polsko-Niemieckie i Niemiecko-Polskie Dni Prawnicze w Warszawie i Berlinie, a także Polsko-Ukraiński Dzień Prawniczy we Lwowie.

Idea zorganizowania obu konferencji była rezultatem wielu rozmów w ramach IBA, a także dyskusji podczas spotkań przedstawicieli rosyjskich i polskich samorządów prawniczych.

Naczelna Rada Adwokacka zaangażowała się w organizację konferencji i została jej oficjalnym partnerem. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, upoważnił adwokatów Macieja Łaszczuka i Tomasza Wardyńskiego do reprezentowania Rady w pracach nad zorganizowaniem tego przedsięwzięcia, jak i podczas samej konferencji. Ze strony rosyjskiej kluczową osobą zaangażowaną w przygotowanie konferencji był Vasily Rudomino z kancelarii prawniczej Alrud, reprezentujący również Federalną Izbę Adwokacką i moskiewski samorząd prawniczy.

Michael Reynolds, prezes IBA, od wielu lat zaangażowany w zacieśnianie relacji z rosyjskim środowiskiem prawniczym udzielił w imieniu IBA poparcia II Rosyjsko-Polskiemu Dniu Prawniczemu (jak i ubiegłorocznej jego edycji w Warszawie) i wygłosił przemówienie powitalne. Gości zgromadzonych w hotelu Courtyard Marriott w Moskwie powitali również: Jelena Borisenko, wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, Genri Reznik, prezes moskiewskiego samorządu adwokackiego oraz Wojciech Zajączkowski, ambasador RP w Moskwie.

W ramach konferencji odbyły się sesje poświęcone problemom i specyfice prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki polskie w Rosji i rosyjskie w Polsce, ochronie inwestycji, arbitrażowi, notowaniom na giełdach warszawskiej i moskiewskiej, oraz rynkowi usług prawniczych w obydwu krajach.

Prelegenci poruszyli również kwestie negatywnych stereotypów i uprzedzeń, które utrudniają prowadzenie działalności ekonomicznej przez przedsiębiorców z Rosji w Polsce, jak również z Polski w Rosji. Uczestnicy stwierdzili, że takie bilateralne spotkania są doskonałą okazją do przeciwdziałania stereotypom.

Biorąc pod uwagę tradycyjnie bliskie więzy łączące przedstawicieli świata kultury obydwu krajów, organizatorzy zaprosili na konferencję Jekatierinę Giniewą, wiceprezesa Rosyjskiego Stowarzyszenia Bibliotecznego i generalnego dyrektora Wszechrosyjskiej Państwowej Biblioteki Literatury Obcej.

Jekatierina Giniewa opowiedziała uczestnikom o dużym zainteresowaniu w Rosji polską literaturą i o wielu polskich utworach, tłumaczonych na język rosyjski (między innymi o dziełach Jana Pawła II).

W przygotowanie konferencji zaangażowało się wiele firm prawniczych z Polski i Rosji, a swoim autorytetem wsparły ją Ministerstwa Sprawiedliwości RP i Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, St. Petersburg International Legal Forum, a także samorządy prawnicze obu krajów i Ukraińska Izba Adwokacka.

adw. Tomasz Wardyński

Tagi: NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email