Relacja ze spotkania plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej

18.01.2018

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2018 r. w Warszawie. Dyskutowano m.in. na temat założeń budżetowych na rok 2018, materialno-prawnej podstawy odpowiedzialności adwokatów jaką daje zbiór zasad godności zawodu i etyki adwokackiej oraz na temat aplikacji adwokackiej. 

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Prezes NRA poinformował, że ministerstwo sprawiedliwości przedstawiło projekt dotyczący alternatywnej drogi dojścia do zawodu tzw. aplikacji uniwersyteckiej. Dodał, że uczestniczył w debacie na ten temat przeprowadzonej przez dziennik Rzeczpospolita. Prezes Trela poinformował również, że trwają prace nad zmianą kodeksu postępowania cywilnego. Opinię w imieniu NRA przygotował adw. prof. Maciej Gutowski. Ponadto Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zaprosiło min. Łukasza Piebiaka na spotkanie Porozumienia, które odbędzie się 13 lutego. Przypomniał też, że Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów par. 6 pkt 3–7 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach dotyczących tzw. depozytu adwokackiego. Trybunał zwrócił się do NRA o przedstawienie stanowiska. Opinię na ten temat przygotował dr Piotr Karlik z UAM w Poznaniu we współpracy z adw. prof. Maciejem Gutowskim, przewodniczącym Komisji legislacyjnej przy NRA. NRA przedstawiła swoje stanowisko 29 grudnia 2017 (czytaj: Stanowisko NRA w sprawie wniosku prokuratora generalnego do TK). Prezes NRA przypomniał również, że 18 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę, w której negatywnie zaopiniowała uchwalone przez Parlament ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił plany dotyczące obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Podkreślił, że ideą obchodów jest wychodzenie do społeczeństwa i promowanie roli adwokata. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na esej - „Rola adwokatów w życiu społecznym” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, nawiązana została współpraca z festiwalem Watch Docs – edycja objazdowa festiwalu, podczas której w ponad 40 miastach pokazywane będą filmy oraz odbędą się dyskusje nt. praw człowieka, w maju w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otwarta zostanie wystawa „Adwokaci w służbie Ojczyźnie”, w okresie wakacyjnym w Warszawie planowana jest wystawa plenerowa poświęcona wybitnym adwokatom. Wkrótce uruchomione zostanie też muzeum wirtualne Adwokatury. Przygotowywana też jest kampania informacyjna, która będzie wyświetlana m.in. w transporcie publicznym, w październiku odbędzie się konferencja naukowa dla studentów. Ośrodek Badawczy Adwokatury przygotowuje publikacje – wspomnienia adwokatów i historie izb. Na stronie adwokatura.pl i na profilu NRA na Facebooku i Youtube publikowane będą filmiki związane ze 100-leciem. Będą to prezentacje biografii wybitnych adwokatów oraz sentencje związane z zawodem adwokata. Na stronie adwokatura.pl uruchomiona została zakładka obchodów.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił szczegóły dotyczące zawarcia nowej umowy z ubezpieczycielem.

Adw. Rafał Dębowski, poinformował, że Prezydium NRA powołało adw. Adama Baworowskiego na pełnomocnika w zakresie prac legislacyjnych dot. wdrożenia RODO. Adw. Baworowski przygotował analizę na ten temat. Adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, dodał, że również Ośrodek przygotowuje na zlecenie Prezydium NRA praktyczną metodykę ochrony danych osobowych.

Następnie członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej podjęli dyskusję na temat bieżących spraw – wizerunkowych, aplikanckich, ubezpieczeniowych oraz budżetowych.
Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę dotyczącą diet samorządowych dla członków samorządu adwokackiego, pełniących funkcje w organach adwokatury oraz dla osób wykonujących określone czynności zlecone przez organy samorządu. 

Drugiego dnia spotkania plenarnego NRA, adw. Jacek Trela otworzył dyskusję na temat zatrudniania aplikantów adwokackich.
Adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, poinformowała, że Komisja pracuje nad nowym programem szkolenia aplikantów, który skupiać się będzie jeszcze bardziej na praktycznej nauce zawodu oraz wprowadzi zajęcia repetytoryjne na 3 roku aplikacji. Program ten mógłby być wdrożony w 2019 r.
Adw. Jacek Trela poinformował, że 5 lutego ministerstwo sprawiedliwości organizuje spotkanie w Popowie, podczas którego ma zostać przedstawiony projekt wprowadzenia aplikacji prawniczych przy uniwersytetach. NRA reprezentować będzie adw. Jacek Trela i adw. Jerzy Zięba, wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich. Po spotkaniu w Popowie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie NRA, poświęcone temu tematowi - 25 lutego.

Podczas posiedzenia dyskutowano nt. problemów dotyczących aplikacji adwokackiej – w tym kwestii zatrudniania aplikantów przez patrona czy problemów związanych z finansowaniem szkolenia aplikantów przez mniejsze izby, a w tym kontekście o możliwości utworzenia funduszu wyrównawczego NRA dla wsparcia małych izb. Omawiano różne formy zatrudniania aplikantów, jak staż czy bony stażowe dla kancelarii, ale także zwracano uwagę na konieczność szukania rozwiązań, które będą aktywizowały samych aplikantów, którzy stoją u progu kariery i będą musieli po aplikacji odnaleźć się na wolnym rynku pracy.

Powołano doraźny zespół przy NRA ds. aplikacji, do opracowania stanowiska na najbliższe posiedzenie NRA, które będzie zajmowało się aplikacją. Do składu tego zespołu zgłosili się: adw. Joanna Parafianowicz, adw. Przemysław Rosati, adw. Andrzej Malicki, adw. Bartosz Grohman, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Jerzy Zięba, adw. Elżbieta Nowak, adw. Janusz Steć, adw. Wojciech Bergier.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawę osobową, głosowanie przeniesiono na kolejne posiedzenie plenarne NRA.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił założenia budżetowe na 2018 roku, z uwzględnieniem obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki przy NRA, omówił materialno-prawne podstawy odpowiedzialności adwokatów, jaką daje zbiór zasad godności zawodu i etyki adwokackiej. Poruszył podnoszone w sferze medialnej pytania dotyczące tego, czy zbiór zasad etycznych jest podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, czy organy samorządu mają kompetencję do uchwalania zasad etycznych i czy jakikolwiek organ zewnętrzny, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, ma kompetencje, aby ingerować w uchwały samorządu dotyczące zasad etyki.

Adw. Ewa Krasowska przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła informację dotyczącą przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej. Zaznaczyła, że nie wszystkie izby przesyłają informacje o takich przypadkach do NRA. Z dostępnych danych wynika, że najwięcej naruszeń tajemnicy zawodowej ma miejsce na terenie izby warszawskiej, ale też ta izba jest wzorem działania w tych przypadkach i przedstawia sprawozdania NRA. Izby katowicka, opolska i zielonogórska przyjęły uchwały na temat tego, czym jest tajemnica zawodowa i nakładające na adwokatów obowiązek zgłaszania przypadków naruszania tajemnicy swojej izbie. Adw. Gnacikowska zachęcała do przyjmowania podobnych uchwał w innych izbach. Zaproponowała także, by zakres przedmiotowy tajemnicy zawodowej był przedmiotem dyskusji. Poinformowała, że Rzecznik Praw Obywatelskich planuje organizację seminarium eksperckiego na temat tajemnicy zawodowej.


Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zamknął obrady.
12 stycznia wieczorem odbyło się również doroczne spotkanie noworoczne Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas spotkania prezes Jacek Trela ogłosił otwarcie obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.


Tagi: spotkanie plenarne, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email