Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

17.01.2014

15 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które rozpoczęło się uroczystością wręczenia adw. Grzegorzowi Majewskiemu przyznanej na wniosek Prezydium NRA odznaki Adwokatura Zasłużonym.

W części merytorycznej obrad członkowie NRA podjęli uchwałę dotyczącą zmiany operatora pocztowego na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur, do jakiej doszło 1 stycznia 2014 r. (czytaj: Nowy sposób doręczeń pocztowych budzi zastrzeżenia NRA). Po wcześniejszej uchwale Prezydium NRA jest to już drugie wystąpienie władz adwokatury poświęcone tej sprawie.

Na tym posiedzeniu Naczelna Rada Adwokacka dokonała zmiany regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w celu jego dostosowania do przepisów prawa o adwokaturze. Dzięki tej zmianie zapisy regulaminu przewidują, że na funkcję przewodniczącego CZW może być powołany każdy członek NRA, a nie jak dotychczas wyłącznie członek Prezydium NRA.

W wykonaniu zaleceń Krajowego Zjazdu Adwokatury NRA przyjęła także tekst jednolity regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, którego treść umieszczona jest w Wyszukiwarce Przepisów Adwokackich dostępnej na stronie nra.pl.

Na tym posiedzeniu Naczelna Rada Adwokacka zajęła się również m.in. kwestiami organizacyjnymi związanymi z określeniem zasad pracy NRA i jej Prezydium w tej kadencji. Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego NRA powołała zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Zostali nimi: adw. Maria Adamska – Kolupa, adw. Robert Grzegorczyk, adw. Mieczysław Hebel, adw. Marcin Komar, adw. Artur Magnuszewski, adw. Janusz Ramos, adw. Adam Sadziński, adw. Ewa Skorek – Szpejewska, adw. Zygmunt Sobkiewicz, adw. Tadeusz Winiarek, adw. Wiesław Wolski, adw. Piotr Wołkowicki oraz adw. Piotr Wołyniak. Z kolei przewodniczący komisji problemowych przedstawili swoje plany pracy.

Wieczorem natomiast odbyło się spotkanie noworoczne NRA. Już po raz czwarty do Pałacu Sobańskich w Warszawie, na zaproszenie prezesa Andrzeja Zwary, zawitali znamienici goście – m.in. wicepremier Janusz Piechociński, Jerzy Wenderlich i Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałkowie Sejmu, prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wiceministrowie resortu sprawiedliwości: Stanisław Chmielewski i Wojciech Hajduk, - prezes NIK  -Krzysztof Kwiatkowski, bp Rafał Markowski z archidiecezji warszawskiej, ks. Tomasz Czarnocki, duszpasterz prawników, Piotr Kadlčik, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce wraz z wiceprzewodniczącym Andrzejem Zozulą. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli środowisk: sędziowskiego, prokuratorskiego, akademickiego, samorządów zawodów zaufania publicznego, parlamentu i oczywiście samych adwokatów. Spotkanie poprowadził adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. Wieczór umilił występ Olgi Troczyńskiej.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email