Relacja z konferencji kierowników szkolenia aplikantów

09.05.2012

Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich spotkali się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą aby omówić najważniejsze sprawy dotyczące odbywania aplikacji adwokackiej, w tym: uruchomienia funduszu aplikanckiego, zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia opłaty rocznej, problem możliwości skreślenia aplikanta z listy w kontekście nieprzydatności do zawodu. Poniżej zamieszczamy relację z konferencji autorstwa adw. Anny Ślęzak, wiceprzewodniczącej komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

W dniach 20-22 kwietnia 2012r. w Kazimierzu nad Wisłą odbyło się spotkanie kierowników szkolenia. W konferencji, oprócz członków komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich udział wzięli też przedstawiciele komisji:  Doskonalenia Zawodowego oraz Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Konferencję zorganizowała przewodnicząca komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka przy współpracy przewodniczącego komisji Integracji Środowiskowej adw. Stanisława Estreicha i jak zawsze wywiązali się z tego zadania perfekcyjnie.

Nie zawiedli zaproszeni goście. Przybyli: prezes NRA adw. Andrzej Zwara, członkowie Prezydium NRA: adw. adw. Krzysztof  Boszko, Małgorzata Gruszecka, Ewa Krasowska, Mirosława Pietkiewicz, Monika Strus-Wołos. Byli z nami również zaproszeni przez przewodniczących komisji goście, wśród nich adw. Andrzej Grabiński - inicjator spotkań kazimierskich.

Dnia 20 kwietnia, po powitaniu gości i uczestników, przewodnicząca komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przystąpiła do omówienia prac jakie komisja wykonała od ostatniego spotkania jesienią 2011r. w Baranowie Sandomierskim oraz przedstawienia wniosków Konfrontacji Aplikantów Adwokackich jakie odbyły się w Augustowie, w marcu br.  Następnie odbyły się posiedzenia uczestniczących w konferencji komisji dla przedyskutowania problemów jakie należy przedstawić pod głosowanie i do decyzji wszystkich uczestników konferencji.

Wieczorem tego dnia było dużo zabawy, śmiechu i tańce, najpierw przy grillu w ogrodach Zajazdu Piastowskiego, a potem przy muzyce na żywo w nocnym Klubie tegoż Zajazdu.

W sobotę 21 kwietnia konferencja przepracowała następujące tematy: fundusz aplikancki, uchwałę dotyczącą zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia opłaty rocznej, problem możliwości skreślenia aplikanta z listy w kontekście nieprzydatności do zawodu, zasady rekomendacji publikacji książkowych, realizacja nowego programu szkolenia, a także potrzeba dodatkowych uregulowań w regulaminie aplikacji.

Szczegółowy przebieg dyskusji, jak i wnioski i stanowisko uczestników konferencji na temat omawianych kwestii zawarte jest w protokóle z konferencji. Dyskusja oparta była na materiałach konferencyjnych opracowanych przez adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką, które otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji. Materiały zawierały projekty uchwał proponowanych do przedstawienia NRA, analizę orzecznictwa WSA w Warszawie i NSA w sprawach dotyczących aplikantów adwokackich, stanowisko w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo o adwokaturze, związanych z deregulacją zawodu, wnioski z Konfrontacji Aplikantów Adwokackich oraz wyciągi z uchwał komisji odwoławczej od wyników egzaminu adwokackiego. To ostatnie zagadnienie było przedmiotem bardzo merytorycznego wystąpienia adw. Żanny Dembskiej – członka komisji Odwoławczej na temat, z jakich przyczyn uwzględnianie są odwołania od wyników państwowego egzaminu adwokackiego. Uznano za potrzebne, a nawet konieczne zorganizowanie spotkania wszystkich członków komisji egzaminacyjnych I stopnia z członkami komisji Odwoławczej, celem ustalenia jednolitych zasad oceny prac.

Świecące za oknem słonce zachęciło nas do spaceru, więc opóźniono porę obiadu i wszyscy ruszyli na kazimierski rynek. A po obiedzie, znów praca, bowiem jak wynikało z programu miał odbyć się wykład dotyczący założeń metody case study. Poprowadziła go adw. Małgorzata Gruszecka, członek Prezydium NRA.

Następnie adw. Stanisław Estreich zaprosił nas do położonego na skarpie, z widokiem na Wisłę, domu ORA w Lublinie. Tam był drobny poczęstunek na tarasie i dyskusja, czy NRA powinna kupić ten obiekt od ORA w Lublinie na zbudowanie tam  Domu Pracy Adwokatury. Głosy jak zawsze były różne, za – bo piękne miejsce, przeciw – bo za duże wydatki.

Konferencję zakończono uroczystą kolacją, spożywaną przy występie kwartetu smyczkowego słynnego zespołu muzyki dawnej z Poniatowa, studentek Akademii Muzycznej w Lublinie.

W czasie kolacji odbyło się podsumowanie konferencji przez organizatorów, a także wystąpienie prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, który zaapelował do nas o porozumienie, współpracę i zgodę.

      Adw. Anna Ślęzak

 

 

 

 

 

 

Tagi: NRA, aplikacja, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email