Relacja z konferencji aplikantów adwokackich w Toruniu

16.11.2012

W dniach 19-21 października 2012r. odbyła się w Toruniu I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, zorganizowana pod honorowym patronatem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Do Torunia przybyli: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Żanna Dembska, przewodnicząca Komisji Inwestycyjno-Finansowej; adw. Rajmund Żuk, przewodniczący Kapituły ds. Odznaczeń, dziekani oraz kierownicy szkoleń z poszczególnych izb adwokackich oraz aplikanci adwokaccy z całej Polski.

Konferencję otworzył adw. Jan Kwietnicki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu który przywitał serdecznie wszystkich uczestników i podziękował za przybycie do grodu Kopernika. Zaprosił jednocześnie do czynnego udziału w konferencji, a zwłaszcza w zaplanowanej „godzinie szczerości aplikantów adwokackich”, która to „godzina” w zamyśle organizatorów była platformą wymiany myśli i postulatów pomiędzy aplikantami adwokackimi, a władzami samorządu.

Głos zabrał następnie adw. Andrzej Zwar, który wyróżnił trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w toruńsko-włocławskiej izbie adwokackiej – Michała Tusch, Bartosza Lewandowskiego, Tomasza Dziennik. Po czym wręczył wyróżnienia piątce najbardziej aktywnych aplikantów adwokackich w izbie – apl. adw. Katarzynie Kwiatkowskiej, apl. adw. Piotrowi Domańskiemu, apl. adw. Michałowi Indan-Pykno, apl. adw. Maciejowi Indan-Pykno oraz apl. adw. Mariuszowi Lewandowskiemu zachęcając ich do kontynuowania i rozwijania podejmowanych przez nich działań i aktywności prowadzonych na różnych polach.

Zapowiadana „godzina szczerości” przyniosła oczekiwane owoce. Aplikanci adwokaccy z całej Polski, w swoich wystąpieniach, podnieśli wiele interesujących zagadnień, problemów, które ich zdaniem, winny zostać rozwiązane. W związku z ich liczbą postaramy się  przytoczyć tylko te najistotniejsze, które najbardziej zapadły w pamięć, a mianowicie: postulat zlikwidowania testu na egzaminie zawodowym, postulat dostępu do programu prawniczego dla każdego zdającego egzamin adwokacki, postulat wprowadzenia ubezpieczenia zdrowotnego aplikantów adwokackich, postulat organizowania wspólnych szkoleń międzyizbowych aplikantów adwokackich, postulat większej obecności adwokatury w mediach, oraz postulat podjęcia działań prawnych mających na celu zwiększenia opłat za prowadzenie spraw z urzędu. Wszystkie podniesione problemy zostały „na gorąco”  skomentowane przez prezesa NRA, który starał się rozwiać powstające na ich tle wątpliwości.

Pierwszą część konferencji zwieńczył koncert Pawła Wakarecego, finalisty XIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, który w pierwszej części zaproponował gościom „międzynarodowy aperitif” znakomitych autorów, natomiast w drugiej części przedstawił fragmenty najbardziej znanych dzieł Fryderyka Chopina.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, dziękując za udział w pierwszym dniu konferencji, zaprosił prezesa NRA, członków Naczelnej Rady Adwokackiej, dziekanów oraz kierowników szkoleń na uroczystą kolację w Ratuszu Miasta Torunia. Aplikanci adwokaccy udali się z kolei do klubu „Jan Olbracht”, aby realizować podstawowy postulat samorządu aplikanckiego – integrację międzyizbową.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem adw. Andrzeja Zwary, który jeszcze raz odniósł się do podniesionych poprzedniego dnia postulatów, przedstawiając zgromadzonym na sali plenarnej aplikantom adwokackim realne możliwości ich realizacji. W drugiej części swojego wystąpienia, prezes zarysował wizję adwokatury jako prężnego, dynamicznego i ambitnego samorządu zawodowego zmierzającego do ogrywania coraz to aktywniejszej roli w sferze nie tylko  stricte zawodowej, ale społecznej i politycznej.

Kolejne wystąpienie zainaugurował prof. dr hab. Andrzej Zieliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), adwokat, który będąc wybitnym procesualistą, przedstawił w pierwszej części swojego wykładu zmiany, które zostały wprowadzone do procedury cywilnej na podstawie nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3 maja 2012r., natomiast w drugiej części wykładu, przekazał słuchaczom praktyczne uwagi odnoszące się do konstruowania apelacji cywilnej. Dokonując szerokiej analizy wprowadzonych zmian, systematyzując je w poszczególne bloki tematyczne, prof. Andrzej Zieliński ukazał słuchaczom istotę wprowadzonych zmian, nie uciekając od skomentowania zasadności jej wprowadzenia. Pojawiające się liczne pytania ze strony aplikantów adwokackich dodały wykładowi waloru żywej dyskusji, która doprowadziła uczestników do wielu ciekawych spostrzeżeń pomocnych w praktycznym stosowaniu kodeksu postępowania cywilnego po zmianach.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich w Toruniu pokazała jak istotną rolę odgrywają ogólnopolskie międzyizbowe spotkania aplikantów adwokackich z całej Polski. Powstały w jej ramach ferment intelektualny na pewno przełoży się na lepsze funkcjonowanie samorządu adwokackiego, w tym coraz to liczniejszego samorządu aplikantów adwokackich. Z największą przyjemnością przychylamy się do słów wygłaszanych przez uczestników naszej konferencji, iż „pierwsza konferencja” stanowi dla nas zobowiązanie do organizacji w niedalekiej przyszłości kolejnych, być może cyklicznych, podobnych imprez, których gospodarzem będzie kujawsko-pomorska izba adwokacka w Toruniu.

apl. adw. Maciej Indan-Pykno

apl. adw. Michał Indan-Pykno


Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email