„Realny zbieg przestępstw”

22.05.2013

- Instytucja zbiegu przestępstw jest bardzo istotna dla sądowego wymiaru kary. Mimo to w literaturze przedmiotu nie poświęcono jej zbyt dużo uwagi. – pisze adw. Wieńczysław Grzyb, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, we wstępie do monografii. Publikacja jest pierwszą dogmatyczną analizą tego zagadnienia na tle Kodeksu karnego z 1997 r.

Książka pojawiała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w ramach serii Monografie Prawnicze. Publikacja wpisuje się w tok dyskusji na temat przygotowywanej reformy prawa karnego. – Autor wychodząc od ratio legis instytucji zbiegu przestępstw ocenia obowiązujące uregulowania, te które są projektowane oraz wskazuje propozycje zmian przepisów, które nie odpowiadają celowi istnienia tej instytucji w systemie prawnym. Znaczenie tej monografii jest o tyle istotne, iż Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości planuje zmiany regulacji zbiegu przestępstw o charakterze wręcz rewolucyjnym. Byłby to więc głos w dyskusji. Należy stwierdzić, że znaczenie tej instytucji wynika między innymi z tego, że np. w 2006 r. około 40% wyroków dotyczyło zbiegu przestępstw – czytamy na odwrocie książki.

Adw. Wieńczysław Grzyb jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Od wielu lat współpracuje z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zajmuje się w szczególności prawem karnym, administracyjnym i cywilnym oraz prawami człowieka.

Tagi: człowieka, NRA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email