Reakcja NRA na samodzielnie ustalenie list obrońców z urzędu przez Prezesa SO w Opolu

23.10.2015

Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwiła się działaniom prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, który samodzielnie ustalił listę adwokatów z urzędu, wbrew protestom ORA w Opolu. W ramach protestu wobec niskich i nie podnoszonych od lat stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu, opolska Rada Adwokacka nie przekazała prezesom właściwych sądów wykazów obrońców deklarujących gotowość świadczenia pomocy prawnej oskarżonych z urzędu (tzw. listę A i B).

Nieprzekazanie list obrońców z urzędu było zgodne z  Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej z dnia 25.06.2015 r., ustalającą formę akcji protestacyjnej.  O działaniach prezesa Sądu Okręgowego w Opolu oraz reakcji NRA, powiadomił w komunikacie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, adw. Cezary Goryszewski. 

(zobacz Komunikat

Tagi: NRA, ORA, uchwała, proces

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email