Raport NRA z misji w Kazachstanie przedstawiony w Brukseli

26.06.2013

Celem wizyty adw. dr Moniki Strus-Wołos, członka prezydium NRA i szefowej misji obserwacyjnej NRA w Kazachstanie, było przedstawienie raportu z misji członkom Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielom Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za zagadnienia ochrony praw człowieka. Działalność polskiej adwokatury nie spotkała się z tak dużym oddźwiękiem zagranicznym jeszcze nigdy w historii.

Wizyta odbyła się w dniach 18-20 czerwca br. W spotkaniach uczestniczyła również Lyudmila Kozlovska, szefowa Fundacji Otwarty Dialog oraz Alija Turusbekova, żona Vladimira Kozlova, znanego opozycjonisty kazachstańskiego, odbywającego obecnie karę 7 lat kolonii karnej w Pietropawłowsku.

W ciągu niespełna trzech dni odbyło się 16 spotkań z europosłami z Estonii, Litwy, Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Polski (Piotr Borys), Węgier i Belgii, a także z Arnoldasem Prannckieviciusem, radcą ds. bezpieczeństwa Prezydenta Parlamentu Europejskiego, który szczególnie podkreślał piękno idei misji obserwacyjnych NRA na Wschodzie jako spłatę długu, który Polska w czasach komunizmu otrzymała od społeczeństw Europy Zachodniej. Ponadto adw. dr Monika Strus-Wołos spotkała się z wysokimi przedstawicielami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za przestrzeganie praw człowieka. Odbyły się także spotkania z Isabel Verraest z biura ds. azylu rządu belgijskiego oraz z Els Demol, posłanką parlamentu Belgii.

Zainteresowanie raportem Naczelnej Rady Adwokackiej w Brukseli było tak duże, że europosłowie zaproponowali zorganizowanie konferencji we wrześniu w Strasburgu, podczas której raport zostanie omówiony.

Raport Naczelnej Rady Adwokackiej będzie też prezentowany podczas sesji plenarnej OBWE w Stambule.

Wszyscy rozmówcy z wielkim uznaniem wyrażali się o adwokaturze polskiej, która jako jedyna adwokatura europejska organizuje misje zagraniczne. Podkreślano, że raport NRA ma wielkie znaczenie jako dokument przygotowany przez organizację całkowicie apolityczną i niezależną, a zatem mający walor obiektywizmu. Raport NRA jest ważnym czynnikiem wspierającym projekt rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, które odbędzie się w dniach 29.06-3.07. br. w Stambule. Rezolucja wzywa Kazachstan do przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka i zapewnienia właściwych warunków odbywania kar więźniom politycznym, a w szczególności Rozie Tulyetajevej, Vladimirowi Kozlovowi i Vadimowi Kuramshinowi.

Warto przypomnieć, że podczas pobytu w Kazachstanie misja obserwacyjna spotkała się z członkami rodzin tych trojga więźniów, co opisano w raporcie. Szczególnym obiektem troski członków misji jest Roza Tulyetajeva, która jest jedyną kobietą skazaną za udział w strajkach w Zhanaozene w grudniu 2011 r., a w śledztwie była torturowana a jej stan zdrowia jest poważny. Nie zapewniono jej pomocy medycznej i istnieją obawy czy przeżyje karę 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Sytuacją Rozy Tulyetajevej zainteresowali się w szczególności europosłowie: Sari Essayah z Finlandii, która postanowiła zainteresować sprawą sieć skandynawskich posłów-kobiet oraz Tunne Kelam z Estonii. Wielkie zainteresowanie pomocą Rozie Tulyetajevej wykazali również Audrone Perkauskiene i Bruno Massez z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Komisji Europejskiej. Poprosili o przesłanie dodatkowych informacji o torturach i sytuacji zdrowotnej Rozy i obiecali poruszenie tego tematu podczas negocjacji z rządem Kazachstanu partnerstwa z UE. Obecnie są w stałym kontakcie z szefową misji NRA.

Do Brukseli z prośbą o wsparcie przyleciała także córka opozycjonisty Muchtara Abliazova, której matkę i 6-letnią siostrę deportowano z Rzymu 1 czerwca br. Deportacja odbyła się w ciągu 48 godzin, z zatrzymaniem członków rodziny w nocy przez oddział uzbrojonych antyterrorystów oraz z pogwałceniem prawa do obrony i tłumacza. Niezwłocznie po przylocie do Kazachstanu, władze postawiły matce zarzuty i wkrótce rozpocznie się jej proces, a 6-letnią dziewczynkę – mimo że żyją jego dziadkowie – władze chcą umieścić w domu dziecka. Można dodać, że do podobnej próby deportacji doszło też w Polsce, kiedy to zatrzymano Muratbeka Katabayeva, starającego się w Polsce o prawo azylu. Dzięki szybkiej pomocy prawnej udzielonej przez członków misji obserwacyjnej – adw. Wojciecha Mądrzyckiego i adw. Jacka Świecę – opozycjonista został zwolniony.

 

Tagi: człowieka, NRA, UE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email