Przewodnicząca polskiej delegacji w CCBE w 2014

07.02.2014

W wyniku porozumienia z Krajową Radą Radców Prawnych, dotyczącego rotacyjnego przewodnictwa polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - CCBE, adw. Dominika Stępińska-Duch będzie pełniła funkcję przewodniczącej w roku 2014.

Dominika Stępińska-Duch jest adwokatem, partnerem, członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespołu Praktyki Karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest również członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w której pełni funkcję wicedziekana. Jest też przewodniczącą Komisji Współpracy z Zagranicą Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członkiem m.in. European Criminal Bar Association (międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się prawem karnym), International Bar Association i Lex Mundi a także ekspertem w Fair Trials International.

Biegle posługuje się językiem francuskim, angielskim i niemieckim.

 

Tagi: zagranica

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email