Przedzjazdowa „Palestra”

19.11.2013

W najnowszym numerze „Palestry”, pisma Adwokatury Polskiej, znajdziemy liczne felietony utrzymane w klimacie przedwyborczym, a także przegląd orzecznictwa, glosy, wiadomości wydawnicze, relacje z konferencji, w których uczestniczyli adwokaci, oraz sprawozdania z posiedzeń Prezydium NRA.

W rubryce zatytułowanej „Przed Krajowym Zjazdem Adwokatury” znalazł się tekst adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej pt. „Idziemy szybko, w dobrą stronę”, podsumowujący mijającą kadencję. Opublikowano również prace autorstwa m.in.  adw. Ewy Stawickiej pt. „Pięć do stu”, adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego pt. „Kilka słów o projekcie nowego Prawa o adwokaturze”, adw. Anisy Gnacikowskiej pt. „Nadzór a niezależność. Czy adwokatom potrzebna jest trzecia instancja?”, adw. Michała Sienkiewicza pt. „Postępowanie dyscyplinarne powinno pozostać przy samorządzie”, adw. prof. dr hab. Tomasza T. Koncewicza pt. „Prawo do rzetelnego postępowania w europejskiej przestrzeni prawnej. Jaka procedura? Jakie prawo?”, adw. Pawła Razowskiego pt. „Publicznoprawny status izb adwokackich – zarys problematyki”, oraz adw.dr Michała Jackowskiego pt. „Ewolucja konstytucyjnego pojęcia pieczy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”.

W związku z mijającą 24 grudnia br. rocznicą 95-lecia powołania samorządu adwokackiego, na okładce numeru umieszczono fotografię budynku Pałacu Kraińskich w Warszawie, który w okresie II Rzeczypospolitej pełnił funkcję siedziby Sądu Najwyższego oraz zdjęcie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w 1928 r., która tam obradowała.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email