Przedstawiciele Adwokatury na Kongresie Sędziów Polskich

05.09.2016

Przedstawiciele Adwokatury, z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzejem Zwarą, wzięli udział w nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich 3 września w Warszawie. 

Kongres zgromadził ponad tysiąc sędziów z całego kraju. Obecni byli także przedstawiciele Adwokatury: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (p.o. dziekana), adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Krzysztof Stępiński z Komisji Legislacyjnej przy NRA.

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w zamyśle organizatorów miał być forum wymiany poglądów na temat sytuacji w polskim sądownictwie. Podczas Kongresu przyjęto trzy uchwały (czytaj uchwały na stronie KRS)

Kongres zorganizowała Krajowa Rada Sądownictwa we współpracy ze stowarzyszeniami sędziowskimi: Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email