Przed TK zostało wszczęte postępowanie ws. opłat za czynności adwokackie

31.07.2014

Na skutek wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej z 2 lipca 2013 roku, w kwestii opłat za czynności adwokackie, zostało wszczęte postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sprawa ma sygnaturę U7/14.   

Przypomnijmy, że NRA złożyła 2 lipca 2013 r. w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją oraz z przepisami ustawy Poa niektórych przepisów rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

9 maja 2014 r. Trybunał częściowo odmówił nadania dalszego biegu skardze w sprawie tzw. taksy adwokackiej.

(czytaj dokument)

Naczelna Rada Adwokacka złożyła zażalenie ze wskazaniem, że w postanowieniu (pkt 2) mylnie uznano wniosek za skargę.

(czytaj zażalenie)

Trybunał przesłał sprostowanie: sprostował oczywistą omyłkę pisarską - zwrot odmówić nadania dalszego biegu skargi konstytucyjnej, zastąpił zwrotem odmówić nadania dalszego biegu wnioskowi.

(czytaj sprostowanie)

A następnie oddalił zażalenie Naczelnej Rady Adwokackiej

(czytaj dokument)

Zawiadomienie o nadaniu dalszego biegu w zakresie nie objętym odmową.

(czytaj dokument)

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email