Protest adwokatów uzależniony od wyników rozmów z MS

27.06.2015

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę dotyczącą zorganiozwania protestu przez Adwokaturę. To, czy dojdzie do protestu NRA uzależnia od wyników rozmów z Ministrem Sprawiedliwości.

NRA, podczas trwającego obecnie posiedzenia plenarnego NRA, upoważniła Prezydium NRA do podjęcia decyzji co do formy i terminu protestu całej Adwokatury. Decyzja ma zostać podjęta po 31 lipca 2015 r. W terminie tym mają zakończyć się prace grupy ekspertów, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP. Prace będą dotyczyć realizacji szeregu postulatów przedstawionych w memorandum przedłożonym przez NRA Ministrowi Sprawiedliwości. 

Naczelna Rada Adwokacka zobowiązała również okręgowe rady adwokackie do współdziałania w proteście Adwokatury, o ile taki protest zostanie zarządzony przez Prezydium NRA.

czytaj uchwałę

Tagi: NRA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email