Propozycje rozwiązania problemu doręczania poczty według PGP

26.02.2014

Do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęła propozycja Polskiej Grupy Pocztowej na rozwiązanie problemów związanych z doręczaniem poczty sądowej przez nowego operatora pocztowego.

Przedstawione pomysły to efekt spotkania przedstawicieli NRA i PGP, które odbyło się 4 lutego br. Naczelna Rada Adwokacka  przeanalizuje założenia i przedstawi swoją opinię w najbliższym czasie.

Należy przy tym przypomnieć, że NRA dostrzegając problemy w doręczaniu korespondencji po zmianie operatora, nigdy nie opowiadała się po stronie żadnej grupy biznesowej, kierowała się i kieruje wyłączenie dobrem interesu publicznego i środowiska adwokackiego. Nasza merytoryczna odpowiedź na te propozycje to kolejny etap starań NRA o poprawę zaistniałej sytuacji.

 Czytaj pismo przewodnie

Zobacz prezentację PGP

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email