Propozycje reformy aplikacji adwokackiej adw. prof. Kardasa i adw. prof. Gutowskiego

02.02.2018

Adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawiają autorskie propozycje reformy aplikacji adwokackiej w tekście opublikowanym w najnowszej "Palestrze". Numer czasopisma ukaże się w następnym tygodniu.

Artykuł pt. "Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej" w sposób kompleksowy omawia aspekty szkolenia aplikantów. Autorzy przedstawiają projekty zmian modelu finansowego, omawiają zasady rządzące relacją patron-aplikant, a w rozdziale dotyczącym samego szkolenia szczegółowo zajmują się aspektami pracy wykładowców, tematyką zajęć, metodyką ich prowadzenia i weryfikacją wiedzy aplikantów. 

Inspiracją do powstania tekstu jest upubliczniony pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej oraz dyskusja na ten temat na styczniowym posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej. 

(czytaj artykuł)

Tagi: Palestra, aplikacje adwokackie, reforma

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email