Prokuratura narusza przepisy dotyczące tajemnicy adwokackiej

20.03.2012

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do prokuratora generalnego RP o zajęcie stanowiska w sprawie naruszania przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, w tym w szczególności przez prokuratorów, przepisów regulujących zakres tajemnicy obrończej i tajemnicy adwokackiej. 

Do Naczelnej Rady Adwokackiej w ostatnim czasie napływały z izb adwokackich informacje o wzywaniu adwokatów do składania zeznań w charakterze świadka w sprawach,  w których pełnią bądź pełnili oni funkcję obrońcy oraz o związanych z tymi czynnościami procesowymi przypadkach naruszania prawa do obrony.

Adw. Andrzej Zwara w obszernym piśmie podaje przykłady naruszania przepisów gwarantujących tajemnicę adwokacką. O takiej sytuacji poinformowała między innymi ORA w Katowicach. Adwokat był przesłuchiwany w charakterze świadka w sprawie bezpośrednio związanej z obroną podejrzanego prowadzoną przez niego w tym postępowaniu. Co więcej, po przesłuchaniu, prokurator prowadzący postępowanie, powołując się na kodeks etyki adwokackiej, zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego ORA w Katowicach z prośbą o informację, czy przesłuchany adwokat może nadal reprezentować podejrzanego. W piśmie do Andrzeja Seremeta prezes NRA stwierdza, że takie działanie miało na celu nie tylko realizowane z naruszeniem prawa uzyskanie materiału dowodowego od adwokata, ale także prowadziło do próby ograniczenia klientowi prawa do obrony, poprzez pozbawienie obrońcy możliwości dalszego prowadzenia sprawy.  Na podobny przypadek zwróciła uwagę ORA w Płocku. Pomimo faktu, że wezwany w charakterze świadka adwokat w trakcie przesłuchania, które odbyło się w obecności wicedziekana ORA w Płocku, nie ujawnił żadnych informacji mogących mieć znaczenie dla sprawy oraz poinformował o próbie naruszenia przez organ procesowy bezwzględnego zakazu dowodowego, prokurator zdecydował się na umieszczenie jego nazwiska w akcie oskarżenia na liście świadków, co mogło skutkować utratą zaufania klienta do obrońcy.

O próbach naruszenia tajemnicy adwokackiej przez prokuraturę alarmowały również rady adwokackie w Krakowie, Toruniu i Warszawie.

W piśmie do Prokuratora Generalnego prezes Zwara wyraża swoje głębokie zaniepokojenie i zwraca uwagę na zakres i liczebność tego typu praktyk. Podkreśla, że przesłuchiwanie adwokatów często łączy się ze stosowaniem podsłuchów rozmów adwokata ze swoim klientem. – Wobec tego typu działań Naczelna Rada Adwokacka ma nie tylko prawo, lecz obowiązek podejmować stosowne interwencje, mające na celu przede wszystkim współdziałanie w wypracowaniu wspólnego stanowiska i eliminowanie sprzecznych z prawem praktyk, godzących w istocie nie w samorząd adwokacki, lecz w podstawowe i konstytucyjne prawa jednostki – tłumaczy w liście prezes NRA.

czytaj list prezesa NRA do prokuratora generalnego RP

 

Tagi: obrońca, NRA, prokurator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email