Projekty zmian w dochodzeniu wierzytelności - opinia NRA

11.08.2016

Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Rozwoju opinię w przedmiocie niektórych rozwiązań normatywnych przyjętych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Przedmiotem opinii są niektóre projektowe rozwiązania normatywne zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności w wersji projektu z dnia 11 lipca 2016 r., przesłanego do konsultacji publicznych pismem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. Opinia nie obejmuje swoim zakresem projektowanych zmian planowanych do wprowadzenia do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udsotępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

Opinię przygotowali adw. Dariusz Goliński oraz aplikantka adwokacka Magdalena Krawczak. 

(czytaj opinię)

Tagi: opinia, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email